JavaRush /Java блогу /Random-KY /Делегациянын үлгүсү (Шаблон).
Нина Можарская
Деңгээл
Киев

Делегациянын үлгүсү (Шаблон).

Группада жарыяланган
Делегациянын үлгүсү (Шаблон) – эң жөнөкөй мисалды карап көрөлү. АКандайдыр бир методу бар класс бар f. Класс А- класстын ички, статикалык эмес классы My.
public class My{
  public static void main(String[]args){
   My test = new My();
   My.A a1 = test.new A();
   a1.f();
   My.B b = test.new B();
   b.f();
  }

class A{
  void f(){
   System.out.println("f");
 }
}
}
Андан кийин биз консолго метод эмне кылаарын басып чыгарабыз f. Бул үчүн, методдо mainкласс an objectин түзүп А, методду чакырыңыз f. Эми класс түзөлү B. Бизге класстагыдай кылуу керек А, бирок биз codeду кайталабайбыз жана мурасты да колдонбойбуз, бирок класста Вкласстын an objectисин түзөбүз А, андан кийин Вкласс методун класс методун чакырабыз А.
class B{
  A a = new A();
  void f(){
   a.f();
  }
}
Класс Вкээ бир тапшырмаларды аткарууну башка класска өткөрүп берет. Вбул учурда класс А.
Комментарийлер
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION