JavaRush /Java блогу /Random-KY /Биринчи Java колдонмоңузду түзүү жана ишке киргизүү (2-бө...
Ve4niY
Деңгээл

Биринчи Java колдонмоңузду түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк)

Группада жарыяланган
Биринчи Java Тиркемеңизди түзүү жана иштетүү (1-бөлүк) Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 1 Ошентип, JDK орнотуу аяктады, пакет түзүлдү, класс түзүлдү, codeду иш жүзүндө жазууга убакыт келди... Класс түзүлгөндөн кийин, тиешелүү HelloWorld.java файл редактордо ачылат. Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 2Файлдын башындагы пакет билдирүүсүнө, ошондой эле класс декларациясына көңүл буруңуз. Класс түзүүдө IntelliJ IDEA Java классы үчүн шаблон файлын колдонот. (IntelliJ IDEA ар кандай типтеги файлдарды түзүү үчүн алдын ала аныкталган бир катар калыптарды камсыз кылат. Көбүрөөк маалымат үчүн IntelliJ IDEA Жардамындагы Файл калыптарын караңыз .) Сары лампочкага да көңүл буруңуз. Бул чырак IntelliJ IDEAнын учурдагы контекст боюнча сунуштары бар экенин көрсөтүп турат. Жеткorктүү аракеттердин тизмесин көрүү үчүн лампочканы басыңыз же ALT + ENTER басыңыз. Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 3Азыркы учурда биз IntelliJ IDEA сунуштаган аракеттерди аткарбайбыз (бул аракеттер ниет аракеттери деп аталат, алар жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн IntelliJ IDEA Жардамындагы ниет аракеттери бөлүмүн караңыз.) Бирок бул IntelliJ IDEA функциясын эске алыңыз. кээде абдан пайдалуу болушу мүмкүн. Акырында, комментарийлердин жанында code бүктөлүүчү маркерлер бар. Коддун ошол бөлүгүн азыр көргүңүз келбесе, тиешелүү блокту жыйыштыруу үчүн алардын бирин чыкылдатыңыз. (Ошондой эле сиз курсорду блоктун codeуна жайгаштырып, андан кийин блокту жыйыштыруу же кеңейтүү үчүн CTRL+NumPad- же CTRL+NumPad+ баскычтарын басыңыз. Кодду бүктүрүү боюнча көбүрөөк маалымат алуу үчүн IntelliJ IDEA Жардамындагы Code Folding караңыз.)Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 4

HelloWorld классы үчүн жазуу codeу

Ошентип, убакыт акыры келип жетти. Акыркы мамлекеттик codeу (сиз билесиз) мындай болот:
package com.example.helloworld;

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World!");
  }
}
Пакет жана класс декларациясы мурунтан эле бар, азыр жетишпеген эки сапты кошолу. Курсорду учурдагы саптын аягына, { белгисинен кийин коюп, жаңы сапты баштоо үчүн ENTER баскычын басыңыз (Чындыгында, аны жөнөкөйлөштүрсө болот: курсордун абалына карабастан, SHIFT + ENTER баскычтарын басуу жаңы сапты баштап, мурунку саптар өзгөргөн жок). Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 5

Метод үчүн активдүү шаблонду колдонууMain()

Сап:
public static void main(String[] args) {}
Аны жөн эле басып чыгаруу толук мүмкүн. Бирок, мен сизге башка ыкманы сунуштайт элем. Териңиз: psvm Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 6жана TAB баскычын басыңыз. Натыйжада, биз: Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 7Бул учурда, биз an object codeун түзүү үчүн активдүү шаблон колдонгон. Активдүү калыпта шаблонду аныктаган аббревиатура саптары бар (бул мисалда PSVM = коомдук статикалык жараксыз негизги) жана codeго фрагментти киргизүү үчүн ачкыч (бул учурда TAB). Көбүрөөк маалымат алуу үчүн IntelliJ IDEA Жардамындагы Live Templates бөлүмүн караңыз.

Кодду толтурууну колдонуу

Эми codeдун калган саптарын кошууга убакыт келди ( System.out.println ("Hello, World!");). Биз муну IntelliJ IDEAдагы codeду бүтүрүү операциясын колдонуп жасайбыз. Биз басып чыгарабыз: Sy Кодду автоматтык түрдө толтуруу бизге варианттарды сунуштайт: Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 8Бул учурда бир гана вариант бар: System (java.lang). Аны тандоо үчүн ENTER баскычын басыңыз. Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 9Биз чекитти жана " o " тамгасын теребиз: Кодду автоматтык түрдө толтуруу функциясы бизге кайрадан варианттарды сунуштайт: ТандооБиринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 10 үчүн ENTER баскычын басыңыз . Терүү: Сиз терген сайын опциялардын тизмеси кандай өзгөргөнүнө көңүл буруңуз. Биз издеп жаткан ыкма . Биз тандайбыз . Код төмөнкү формада болот: Тырмакчаларды басып чыгаруу: Көрүнүп тургандай, экинчи тырмакчалар автоматтык түрдө пайда болот жана курсор биздин текст болушу керек болгон жерге жылат. Түрү: codeдоо баскычы аяктады. Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 11.printlPrintln (String х)Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 12println(String x)Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 13"Hello, World! Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 14

Println() үчүн активдүү шаблонду колдонуу

Баса, биз Println()активдүү шаблон аркылуу чалуу жасай алмакпыз. Тиешелүү шаблондун аббревиатурасы болуп саналат Sout. жана активдештирүү ачкычы TAB. Бул шаблонду кошумча көнүгүү катары колдонууга аракет кылсаңыз болот. (Эгер сизде жетиштүү активдүү шаблондор бар деп ойлосоңуз, долбоор түзүүнү улантыңыз). Сызыкты алып салуу:
System.out.println("Hello, World!");
Териңиз: sout жана TAB баскычын басыңыз. Сап:
System.out.println();
автоматтык түрдө кошулат жана курсор кашаанын ичинде аяктайт. Бизге басып чыгаруу гана керек: Hello, World!

Курулуш долбоору

Долбоорду же анын бир бөлүгүн куруу параметрлери Build менюсунда жеткorктүү . Бул варианттардын көбү ДолбоорБиринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 15 терезесиндеги контексттик менюда жана HelloWorld.java үчүн редактордо да бар. Куралдар панелинде Долбоорду түзүү буйругуна туура келген сөлөкөт да бар . Эми долбоорду курабыз. Бул учурда курулуш жөн гана Java булак файлын класс файлына түзөт. Ошентип, Build менюсундагы ( Долбоорду түзүү , 'HelloWorld' модулун түзүү же 'HelloWorld.java' Compile ) каалаган вариантты ушул максатта колдонсо болот. Келгиле, долбоор курууга аракет кылалы. (Бул буйруктун клавиатура эквиваленти CTRL + F9 болуп саналат. Бул шилтеме менюда түздөн-түз пайдалуу кеңеш катары көрүнөрүн эске алыңыз.) IntelliJ IDEA компиляцияны бүтүргөнчө күтө туруңуз. Бул процесс аяктагандан кийин, тиешелүү маалымат абал тилкесинде көрсөтүлөт. Эми сиз чыгаруу модулунун папкасына барсаңыз (демейки папкаБиринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 16 \чыгып\өндүрүштү\ , биздин учурда жана папка Жана называются HelloWorld), вы увидите там структуру папок для пакета com.example.helloworld и HelloWorld.class файл в папке HelloWorld. Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 17Если вы хотите разобраться в строительстве applications лучше, обратитесь к разделам IntelliJ IDEA Help: Build Process, Compilation Types, Configuring Module Compiler Output и Configuring Project Compiler Output.

Запуск applications.

Приложение IntelliJ IDEA выполняются согласно тому, что называется конфигурацией запуска/отладки (Run/Debug). Такая конфигурация, How правило, должна быть создана до запуска applications. (Более подробную информацию см. в разделе Running, Debugging and Testing в IntelliJ IDEA Help.) В случае класса HelloWorld, нет необходимости создавать конфигурацию запуска и отладки заранее.Класс содержит метод main(). Такие классы могут быть запущены сразу, прямо из редактора. Для этой цели существует команда Run ‘<ClаssName>.main()’ в контекстном меню для класса. Таким образом, чтобы запустить класс, щелкните правой кнопкой мыши где-нибудь в области редактирования и выберите Run 'HellоWorld.main ()'. Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 18В результате выполнения команды Run появляется окно в нижней части экрана. Оно окна отвечает за отображение всех выходных данных, указанных в конфигурации команды. (Более подробную информацию см. в разделе Run Tool Window, в справке IntelliJ IDEA.) Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана ишке киргизүү (2-бөлүк) - 19Первая строка в окне содержит командную строку IntelliJ IDEA, используемую для запуска класса, включая все опции и аргументы. Последняя строка показывает, что процесс завершился нормально, бесконечных циклов не произошло. И, наконец, вы видите вывод программы Hello, World! между этими двумя строками. На этом этапе наше упражнение закончено. Однако, есть заключительные замечания, которые стоит сделать, связанные с запуском приложений IntelliJ IDEA:
 • Варианты для запуска приложений можно найти в главном меню.
Creation и запуск первого Java-applications (часть 2) - 20Большинство имен команд в этом меню говорят сами за себя. Опция редактирования конфигурации запуска открывает диалоговое окно для создания и редактирования конфигураций запуска. Также отметим, что сочетания клавиш (см. справа в меню) доступны для большинства команд.
 • На главной панели инструментов есть область, содержащая кнопки, связанные с запуском приложений. К ним относятся кнопки выбора конфигурации запуска и отладки (Run/Debug) и значки для запуска приложений в различных режимах.
Creation и запуск первого Java-applications (часть 2) - 21Выбор конфигурации позволяет выбрать Run/Debug конфигурации, которые вы хотите использовать. Он также позволяет получить доступ к настройке Run/Debug конфигурации (Edit Configurations) и выполнения других задач, связанных с работой функций Run/Debug. (В результате запуска класса HelloWorld, Run/Debug конфигурация HelloWorld была сохранена How временная. Теперь вы можете сохранить эту конфигурацию запуска (Save Configuration "HelloWorld"), чтобы превратить ее в постоянную.) Creation и запуск первого Java-applications (часть 2) - 22
 • Тиркемелерди ишке киргизүү жана Run/Debug конфигурациялары менен иштөө параметрлери, зарыл болсо, Долбоордун терезесинде контексттик меню буйруктары катары да бар .
Түпнуска макала: Биринчи Java тиркемеңизди түзүү жана иштетүү Которуу жана үндөө: Ve4niY
Комментарийлер
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION