JavaRush /Blog Java /Random-PL /Przerwa kawowa #164. Trzy sposoby konwersji tablicy na li...

Przerwa kawowa #164. Trzy sposoby konwersji tablicy na listę. Jak napisać moduł sprawdzający palindrom w Javie

Opublikowano w grupie Random-PL

Trzy sposoby konwersji tablicy na listę

Źródło: Rrtutors Programiści Java często muszą konwertować tablice na listy, szczególnie podczas pracy z listami elementów. W tym poście poznasz trzy sposoby konwersji tablicy na listę w Javie. Przerwa kawowa #164. Trzy sposoby konwersji tablicy na listę. Jak napisać program sprawdzający palindromy w Javie - 1

Trzy sposoby konwersji tablicy na listę

Możesz użyć trzech metod, aby przekonwertować tablicę na listę:
 1. Utwórz pustą listę i dodaj elementy.
 2. Korzystanie z metody Arrays.asList() .
 3. Korzystanie z nowej ArrayList<>(Arrays.asList(arr)) .

Metoda 1: Utwórz pustą listę, a następnie dodaj elementy

Ta metoda jest najprostszą z trzech i większość programistów uważa ją za bardzo trywialną i oczywistą. Aby z niego skorzystać, należy wykonać trzy proste kroki:
 • Krok 1: Przede wszystkim utwórz pustą listę.
 • Krok 2: Następnie wykonaj iterację po tablicy elementów.
 • Krok 3: Na koniec dodaj te pozycje do swojej listy.
Zobaczmy, jak te trzy kroki są realizowane w praktyce. W poniższym przykładzie utworzymy pustą listę i dodamy elementy.
import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

public class Create_List_add_arrays {

      public static void main(String[] args) {

            String[] OurArray = new String[] { "123", "456", "789" };

    List<String> ourList = new ArrayList<>();

    for (int i=0; i<OurArray.length; i++){

      ourList.add(OurArray[i]);

    }

    System.out.println (ourList);

      }

}
Wniosek:
[123, 456, 789]

Metoda 2: Użycie metody Arrays.asList().

Tutaj użyjemy Arrays.asList(arr) , która jest wbudowaną metodą udostępnianą przez Arrays w celu konwersji tablicy na listę. Spójrzmy na przykład implementacji tej metody:
package Using_Arrays;

import java.util.Arrays;

import java.util.List;

public class using_method {

      public static void main(String[] args) {

            String[] OurArray = new String[] { "100", "200", "300" };

          List<String> OurList = Arrays.asList(OurArray);

          System.out.println(OurList);      }

}
Wniosek:
[100, 200, 300]
Ta metoda polega na utworzeniu listy o stałym rozmiarze, co oznacza, że ​​nie będzie można dodać do niej więcej elementów.

Metoda 3: Używanie nowej ArrayList<>(Arrays.asList(arr))

Tutaj po prostu używamy new arrayList<>(Arrays.asList(integers)); aby przekonwertować naszą tablicę na listę. Główną przewagą tej metody nad poprzednią jest to, że utworzona tablica pozwala użytkownikowi na dodanie większej liczby elementów do listy. Spójrzmy na przykładowy kod:
import java.util.ArrayList;

import java.util.Arrays;

import java.util.List;

public class ArrayList_methods {

      public static void main(String[] args) {

            String[] ourArray = new String[] { "100", "200", "300" };

    List<String> ourList = new ArrayList<>(Arrays.asList(ourArray));

    System.out.println("Our Array: " + ourList);

    ourList.add("400");

    System.out.println("We add a new element: " + ourList );

      }

}
Wniosek:
Nasza tablica: [100, 200, 300] Dodaj nowy element: [100, 200, 300, 400]

Jak napisać moduł sprawdzający palindrom w Javie

Źródło: DZone W tym artykule poznasz dwa sposoby napisania programu sprawdzającego palindrom w Javie. Przerwa kawowa #164. Trzy sposoby konwersji tablicy na listę. Jak napisać program sprawdzający palindromy w Javie — 2Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku Java możesz zostać poproszony o napisanie programu sprawdzającego palindromy. To jedno z trudnych pytań, ale dość częste podczas rozmów kwalifikacyjnych. Palindromy to liczby, słowa lub ciągi znaków, które brzmią tak samo w obu kierunkach. Z kolei ich przeciwieństwem są niepalindromy.

Jak wyglądają palindromy?

Kiedy litery lub cyfry są ułożone tak, że tworzą swoje lustrzane odbicia, tworzy się palindrom. Wśród wielu przykładów palindromów są 686, 140041, 95359, 7007, radar, chata, dziadek i tak dalej. Oznacza to, że jeśli przeczytasz litery od tyłu, stanie się oczywiste, że tworzą one swoje lustrzane odbicia. Za pomocą operatorów reszty i dzielenia w Javie możemy stworzyć kod sprawdzający, czy dana liczba jest palindromem, czy nie.

Etapy tworzenia programu do sprawdzania palindromów numerycznych

 1. Wpisujemy lub inicjujemy numer do sprawdzenia.
 2. Tworzymy zmienną tymczasową i przechowujemy w niej liczbę.
 3. Odwróćmy liczbę.
 4. Porównujemy liczbę tymczasową z liczbą odwrotną.
 5. Jeśli obie liczby są równe, mamy do czynienia z palindromem.

Program palindromowy w Javie wykorzystujący pętlę FOR

Poniżej znajduje się łatwy w użyciu program, który wykorzystuje pętlę For do znalezienia palindromu. W pętli for cyfry na wejściu są sprawdzane wielokrotnie, aż wartość wejściowa wyniesie 0. W pętli for uwzględniany jest moduł liczby (num), który jest przechowywany w zmiennej o nazwie ReversNum dla każdej iteracji pętli . W rezultacie możemy uzyskać całkowite przeciwieństwo/odwrotność sygnału wejściowego. Odwróconą liczbę porównuje się następnie z liczbą pierwotną, aby ustalić, czy jest to palindrom. Oto przykład, który pozwala sprawdzić, czy testowana liczba jest palindromem.

Algorytm działania programu

 1. Rozpoczęcie programu.
 2. Zaakceptuj dane wprowadzone przez użytkownika lub zainicjuj je ręcznie (liczba).
 3. Utwórz nową zmienną ( początkowyNum ) i zapisz wprowadzone dane.
 4. Dopóki num nie stanie się równe zero, znajdujemy resztę num i przechowujemy ją w zmiennej ( reverseNum ).
 5. Ustalamy, czy początkowyNum pasuje do ReverseNum .
 6. Jeżeli obie liczby są równe, stwierdzamy, że jest to palindrom.
 7. W przeciwnym razie nie jest to palindrom.
 8. Zakończenie programu.

Fragment kodu:

import java.util.*;
class Main
{
 public static void main(String[] args)
  {
    Scanner sc= new Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter the number: ");
    int num= sc.nextInt();

    int reverseNum=0, initialNum, remainder=0;
    initialNum = num;
    for(;num!=0;num/=10)
    {
      remainder= num % 10;
      reverseNum = (reverseNum * 10) + remainder;
    }

    if (initialNum == reverseNum)
    {
      System.out.println("Yes, the given number " + initialNum + " is a palindrome.");
    }

    else
    {
      System.out.println("No, the given number " + initialNum + " is not a palindrome.");
    }
  }
}

Wniosek 1

Wpisz liczbę: 45354 Tak, podana liczba 45354 jest palindromem.

Wniosek 2

Wpisz liczbę: 61214 Nie, podana liczba 61214 nie jest palindromem.

Program palindromowy w Javie przy użyciu pętli while

Po zrozumieniu logiki kodu przyjrzyjmy się teraz innemu sposobowi napisania programu palindromowego w Javie – przy użyciu pętli while. W pętli while cyfry na wejściu są sprawdzane wielokrotnie, aż wartość wejściowa wyniesie 0. Pętla while uwzględnia moduł liczby (num), który jest przechowywany w zmiennej o nazwie ReversNum dla każdej iteracji pętli. Na koniec odwróconą liczbę porównuje się z liczbą pierwotną, aby ustalić, czy jest to palindrom. Oto przykład, który pozwala sprawdzić, czy dane wejściowe są liczbą palindromową.

Algorytm działania programu

 1. Rozpoczęcie programu.
 2. Zaakceptuj dane wprowadzone przez użytkownika lub zainicjuj je ręcznie (liczba).
 3. Utwórz nową zmienną ( początkowyNum ) i zapisz wprowadzone dane.
 4. Dopóki num nie stanie się równe zero, znajdujemy resztę num i przechowujemy ją w zmiennej ( reverseNum ).
 5. Ustalamy, czy początkowyNum jest równy ReversNum .
 6. Jeśli oba są równe, wnioskujemy, że jest to palindrom.
 7. W przeciwnym razie nie jest to palindrom.
 8. Koniec programu.

Fragment kodu

import java.util.*;
class Main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    Scanner sc= new Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter the number: ");
    int num= sc.nextInt();
    int reverseNum=0, initialNum, remainder;
    initialNum = num;
    while(num!=0)
    {
      remainder= num % 10;
      reverseNum = (reverseNum * 10) + remainder;
      num = num / 10;
    }

    if (initialNum == reverseNum)
    {
      System.out.println("Yes, the given number " + initialNum + " is a palindrome.");
    }
    else
    {
      System.out.println("No, the given number " + initialNum + " is not a palindrome.");
    }
 }
}

Wniosek 1

Wpisz liczbę: 98989 Tak, podana liczba 98989 jest palindromem.

Wniosek 2

Wpisz liczbę: 3624251 Nie, podana liczba 3624251 nie jest palindromem.

Wniosek

W tym poście dowiedziałeś się czym jest palindrom i jak napisać kod sprawdzający palindromy w Javie.
Komentarze
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION