JavaRush /Java Blog /Random-TK /Brauzerde Java programmasyny işletmek
Naissur
Dereje
Санкт-Петербург

Brauzerde Java programmasyny işletmek

Toparda çap edildi
Günüňiz haýyrly, Jawaraş ýaşaýjylary! Bu gün awt kitaphanasynyň nämedigi barada iň bolmanda azajyk düşünje almagy makul bildim we ilkinji ýönekeý programmany işe girizenimde kynçylyk çekdim. “Appletviewer” -iňBrauzerde Java programmasyny işletmek - 1 üsti bilen işe başlady , ýöne brauzerde işlemedi. Ilki bilen problema JRE-iň iň soňky wersiýasy bilen bilelikde gurnalan köne wersiýasy bilen baglanyşyklydy. Men ony aýyrdym, OS-yň 32 we 64-bit wersiýalary üçin Java 8 Update 31 gurdum. Oracle web sahypasynda synag üstünlikli geçdi we synag programmasy şol ýerde işe başlady. Localöne ýerli programmamy işletjek bolanymda, şuňa meňzeş bir zat görkezilýär: Ony basanymda, bu penjiräni alýaryn: Java dolandyryş panelindäki kadadan çykma sanawyna ýerli programma goşup bilemok. Mesele näme bolup biler? Belki alada etmeli däl we diňe appletviewer arkaly programmalary işletmeli däl ? Ora-da JRE-iň 7-nji wersiýasyna gaýdyp, howpsuzlyk sazlamalaryny peseldiňmi? Diňe JRE bilen iki sagatlap jedelleşdim, ahyrsoňy kod ýazmak isleýärin. Brauzerde Java programmasyny işletmek - 2Brauzerde Java programmasyny işletmek - 3
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION