JavaRush /Java Blog /Random-TK /“Intellij Idea” -da Tomcat-da web hyzmatyny ýerleşdirmek
wolfio
Dereje
Nauka

“Intellij Idea” -da Tomcat-da web hyzmatyny ýerleşdirmek

Toparda çap edildi
Salam
“Intellij Idea” -da Tomcat-da web hyzmatyny ýerleşdirmek - 1
Ikinji gün, “Idea” ulanyp, dürli okuw gollanmalaryny ulanyp, web hyzmatyny ýerleşdirmäge synanyşýaryn. Bu mowzuk boýunça bir topar gollanma we resminamalary okadym, ýöne netije henizem gynandyryjy - konfigurasiýamy daşky gurşawdan başlaýaryn, ýöne localhost: 8080-de aşakdakylary görýärin: “Intellij Idea” -da Tomcat-da web hyzmatyny ýerleşdirmek - 2Ajaýyp mysal üçin bu makalany aldym: http: //devcolibri.com / 1043 Hemmesini şu ýerde görkezilişi ýaly etseňiz, hemme zat işleýär. Şeýle-de bolsa, okan zatlarymyň hemmesine esaslanyp döreden taslamamyň gurluşy birneme üýtgeşik: “Intellij Idea” -da Tomcat-da web hyzmatyny ýerleşdirmek - 3Taslamamyň konfigurasiýasy şeýle: “Intellij Idea” -da Tomcat-da web hyzmatyny ýerleşdirmek - 4 Hemme zady dogry edendigimi bilemok. Nädogry edýändigimi maňa aýdyp biljek barmy? Bu pikir Tomkatdan başlaýar, ýöne surnallarda ýalňyşlyk ýok, hemme zat işleýän ýaly. Uruş faýly bir ýerde goýulmaýar diýip pikir edýärin. Theöne pikiriň nirededigine we takyklygyna düşünemok ..
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION