JavaRush /Java Blog /Random-TL /Coffee break #169. Paghahambing ng mga uri. Java.io - I/O...

Coffee break #169. Paghahambing ng mga uri. Java.io - I/O Operations sa Java

Nai-publish sa grupo

Paghahambing ng mga uri sa Java

Pinagmulan: Theflashreads Sa post na ito, matututunan mo ang tungkol sa ilang uri ng mga pagpipilian sa paghahambing sa Java. Coffee break #169. Paghahambing ng mga uri. Java.io - I/O Operations sa Java - 1Ang pinakakaraniwang paraan upang matukoy kung ang isang ibinigay na bagay ay isang halimbawa ng isang partikular na klase, superclass, o interface ay ang paggamit ng binary instanceof operator . Kabilang dito ang isang implicit null check at bumubuo ng isang compile-time na error kung ang mga uri ay hindi nakatali. Gayunpaman, hindi nito pinapayagan ang paggamit ng mga primitive at nangangailangan na malaman ang mga uri sa oras ng pag-compile.

Kung kailangan mo ng dynamic na runtime checking

Sa kasong ito, gamitin ang katumbas na boolean isInstance(Object obj) na pamamaraan sa Class . Kasama rin dito ang null checking, ngunit pinapayagan ang mga primitives:
a instanceof B
  // returns false for null
  null instanceof B

  a.getClass().isInstance(b);
  // commonly used for generics
  Class<T> type = b.getClass();
  type.isInstance(a);

  // Note that the parameter is autoboxed to type Integer
  int x = 4;
  Integer.class.isInstance(x);

Sinusuri ang pagiging tugma ng dalawang uri

Kung kailangan mong suriin ang subtype na relasyon, gamitin ang boolean isAssignableFrom(Class<?> cls) na pamamaraan sa Class . Makakatulong ito na mahuli ang NullPointerException .
// is it possible to B b = new A()
  Class<?> aClass = CharSequence.class;
  Class<?> bClass = String.class;
  bClass.isAssignableFrom(aClass());

  // works for arrays
  CharSequence[].class.isAssignableFrom(String[].class); // true
  Integer[].class.isAssignableFrom(String[].class); //false

Pagtutugma ng Pattern (Java 14)

if(a instanceof B b) {
    // b is casted
    b.toString();
  }

Mga espesyal na uri

// Enums
  enum Color { WHITE, GRAY, BLACK }

  Color.class.isEnum(); // Enum.class.isAssignableFrom(Color.class);
  Color.WHITE instanceof Enum; // true

  // Arrays
  String[].class.isArray();
  // get the type of the variables in an array (null if obj is not an array)
  Class<?> componentType = obj.getComponentType();

  // Primitives
  int.class.isPrimitive();

Java.io - I/O Operations sa Java

Source: Medium Ang nilalaman ng artikulong ito ay tungkol sa mga operasyon ng I/O sa Java. Coffee break #169. Paghahambing ng mga uri. Java.io - I/O Operations sa Java - 2Sa Android at Java application development, ang input/output (Java I/O) ay isa sa mga paksang kadalasang ginagamit, ngunit sa ilang kadahilanan ay bihirang banggitin. Gayunpaman, malawak ang saklaw ng aplikasyon nito: halimbawa, nagsasagawa kami ng mga operasyong I/O kapag nagko-convert ng bitmap na imahe sa JPEG na format o habang nagbabasa/nagsusulat ng regular na file. Ang Java package na java.io ay mayroong lahat ng kinakailangang klase na kinakailangan upang maisagawa ang mga operasyon ng I/O. Ang mga operasyong ito ay ginagawa gamit ang mga thread. Kaugnay nito, ang mga thread ay tumutulong sa pagsasagawa ng mga operasyon sa pagbasa o pagsulat. Halimbawa, ang pagsusulat ng mensahe sa isang file.

Mga uri ng batis

Mayroong dalawang uri ng mga thread sa Java:
 1. Byte Stream (byte stream)
 2. Stream ng Character

Byte stream

Ang isang Byte Stream ay ginagamit upang magbasa at magsulat ng isang byte ng data. Kabilang dito ang mga klase ng Java InputStream at OutputStream . Tumutulong ang InputStream na magbasa ng data at tumutulong ang OutputStream na magsulat ng data sa isang target (maaaring isang file).

Stream ng character

Ginagamit ang Character Stream upang basahin at isulat ang isang character ng data. Kabilang dito ang mga klase ng Reader at Writer Java . Upang maunawaan ang Reader at Writer , dapat mong maunawaan ang mga nagmula na klase tulad ng InputStreamReader , FileReader , OutputStreamWriter , FileWriter at iba pa.

InputStream at OutputStream

Ang InputStream ay ginagamit upang basahin ang data mula sa isang pinagmulan (maaaring isang file). Hindi ito kapaki-pakinabang sa sarili nitong, ngunit mayroon itong ilang mga nagmula na klase tulad ng FileInputStream , ByteArrayInputStream , at ObjectInputStream . Ginagamit ang OutputStream upang magsulat ng data sa isang target (maaaring isang file). Ang mga nagmula nitong klase ay FileOutputStream , ByteArrayOutputStream , at ObjectOutputStream .
class InputOutput {

  data class Car(val name: String): java.io.Serializable

  fun fileStream() {
    //Create FileOutputStream that used for writing to file
    val outputStream = FileOutputStream("kotlin.txt")

    //write to output stream
    outputStream.write(1) //write a int
    outputStream.write("hello".toByteArray()) //write a string as byte array

    //Create FileInputStream that used for reading from file
    val inputStream = FileInputStream("kotlin.txt")

    //reading single first byte from input stream
    //output - 1
    println(inputStream.read())

    //reading string from input stream
    //output - hello
    val msg = String(inputStream.readBytes())
    println(msg)

    //close
    outputStream.close()
    inputStream.close()
  }

  fun byteArrayStream() {
    //Create ByteArrayOutputStream
    val outputStream = ByteArrayOutputStream()

    //write to output stream
    outputStream.write(1)
    outputStream.write("hello".toByteArray())

    //Create ByteArrayInputStream
    val readByteArray = outputStream.toByteArray()
    val inputStream = ByteArrayInputStream(readByteArray)

    //Reading a single byte from input stream
    //output - 1
    println(inputStream.read())

    //Reading string from input stream
    //output - hello
    val msg = String(inputStream.readBytes())
    println(msg)

    //close
    outputStream.close()
    inputStream.close()
  }

  fun objectStream() {
    //custom object
    val car = Car(name = "BMW")

    //Create ObjectOutputStream
    val fileOutputStream = FileOutputStream("kotlin.txt")
    val objOutputStream = ObjectOutputStream(fileOutputStream)

    //writing to output stream
    objOutputStream.writeObject(car)

    //Create ObjectInputStream
    val fileInputStream = FileInputStream("kotlin.txt")
    val objInputStream = ObjectInputStream(fileInputStream)

    //Reading from input stream
    val carObject = objInputStream.readObject() as Car
    println(carObject.name) //output - BMW

    //close
    fileOutputStream.close()
    objOutputStream.close()

    fileInputStream.close()
    objInputStream.close()
  }

  fun bufferStream() {
    //Buffer - Buffer is used for storing stream of data in Java I/O
    //BufferStream is faster way to write and read bytes in streams.

    //Create BufferOutputStream
    val fileOutputStream = FileOutputStream("kotlin.txt")
    val outputStream = BufferedOutputStream(fileOutputStream)

    //Write to output stream
    outputStream.write("hello".toByteArray())

    //flush() - Sending the data from BufferedOutputStream to main stream.
    //This is required to push changes to main stream.
    outputStream.flush()

    //Create BufferInputStream
    val fileInputStream = FileInputStream("kotlin.txt")
    val inputStream = BufferedInputStream(fileInputStream)

    //Reading from input stream
    val msg = String(inputStream.readBytes())
    println(msg)

    //close
    fileOutputStream.close()
    fileInputStream.close()
  }
}
Bukod sa mga stream sa itaas, mayroon din kaming DataInputStream at DataOutputStream . Ginagawa nila ang parehong gawain tulad ng ibang mga thread. Ang pagkakaiba ay ang DataInput / OutputStream ay pangunahing ginagamit para sa pagbabasa/pagsusulat ng mga primitive na uri, habang ang ObjectInput / OutputStream ay pangunahing ginagamit para sa mga bagay at iba pa.

Mga Mambabasa at Manunulat

Sa Java I/O, kung nagbabasa/nagsusulat tayo ng data sa mga stream, dapat muna nating i-convert ang mga ito sa bytes. Saka lamang natin ito mababasa o maisusulat sa mga stream. Awtomatikong ginagawa ito ng InputStreamReader at OutputStreamWriter .
class ReaderWriter {
  fun readerWriter() {
    //StreamReader or Writer:
    //It reads bytes and decodes them into characters using a specified charset.

    //Create OutputStreamWriter
    val outputStream = FileOutputStream("kotlin.txt")
    val writer = OutputStreamWriter(outputStream)

    //write to output stream
    writer.write("Hello Kotlin")
    writer.flush()

    //Create InputStreamReader
    val inputStream = FileInputStream("kotlin.txt")
    val reader = InputStreamReader(inputStream)

    //read from input stream
    //output - Hello Kotlin
    println(reader.readText())
  }
}

Parallel read and write

Minsan kailangan namin ng suporta sa multithreading sa Streams. Sa madaling salita, gusto naming magbasa at magsulat sa mga stream mula sa magkahiwalay na mga thread. Para dito kailangan nating gumamit ng PipedInput / OutputStream .
fun pipedStream() {
    //Create PipedInput/OutputStream for parallel read/writes
    val inputStream = PipedInputStream()
    val outputStream = PipedOutputStream()

    //make a connection
    inputStream.connect(outputStream)

    //write from separate thread
    val writeThread = object : Thread() {
      override fun run() {
        try {
          for (i in 0..100) {
            outputStream.write(i)
            println("Write : $i")
            sleep(100)
          }
        } catch (e: Exception) {
          e.printStackTrace()
        }
      }
    }

    //read from another thread
    val readThread = object : Thread() {
      override fun run() {
        try {
          for (i in 0..100) {
            println("Read : ${inputStream.read()}")
          }
        } catch (e: Exception) {
          e.printStackTrace()
        }
      }
    }

    //start
    writeThread.start()
    readThread.start()
  }
Mga komento
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION