Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами цієї угоди до початку використання сайту javarush.com. Угода встановлює правила, дотримання яких потрібне для безперешкодного доступу та належного використання ресурсів сайту.

Відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, ця угода має статус угоди у вигляді публічного договору (далі — Договір). Воно містить усі істотні умови надання послуг та має відповідну юридичну силу.

Логін Замовника на сайті javarush.com та/або javarush.com.ua означає акцепт, тобто безумовне та беззастережне прийняття оферти, що міститься в цьому Договорі.

1. Основні терміни.

1.1. Сайт — всі web-сторінки ресурсу JavaRush, об'єднані адресними доменами javarush.com та javarush.com.ua.

1.2. Адміністрація — власники, адміністратори ресурсу JavaRush, що здійснюють управління Сайтом і мають права на всі об'єкти, що входять до його складу, та дизайн Сайту.

1.3. Виконавець — HiTech Rush, Inc. 1201 N Orange St Suite 7553 Wilmington, DE 19801-1186, USA - виступає офіційним суб'єктом даних правовідносин (як одержувач платежів), що стосуються надання консультаційних послуг у сфері інформатизації, використовуючи мову програмування Java.

1.4. Замовник — особа, яка авторизувалася на Сайті на сторінці javarush.com/ua/login.html шляхом використання авторизації через електронну пошту, соціальну мережу Facebook (facebook.com) або в будь-який інший доступний спосіб. Для консультацій Замовника використовують матеріали, розміщені на Сайті.

1.5. Оплата — надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.6. Лекція – стаття на сайті з теми, що консультується.

1.7. Завдання — матеріал для самостійної роботи з теми, що консультується: програми на Java, перегляд відео, введення коду.

1.8. Рівень — електронна версія інформаційно-консультаційного матеріалу з мови програмування Java, що включає Завдання та Лекції. Рівень 1 пропонується для безкоштовного ознайомлення. Доступ до Користування Рівень 2 – 51 є платним та доступний лише після оплати.

1.9. Користування Pівнем — отримання права на читання та роботу з матеріалом рівня.

1.10. Підписка/Послуга – Користування деякими Рівнями та/або додатковим функціоналом, зазначеним у пропозиції на Сайті, після здійснення Оплати відповідно до зазначеної на Сайті ціни.

1.11. Секретний ключ – унікальний ідентифікаційний код Замовника, що складається з літер та цифр.

1.12. Онлайн-стажування — структурований консультаційний матеріал з мови програмування Java та Java-технологіями. Надається Замовнику у вигляді відео лекцій та практичних завдань з консультаційних тем. Має онлайн-формат.

1.13. Ментор – особа, яка здійснює консультаційну діяльність з Java-технологій під час участі в Онлайн-стажуванні, та проводить перевірку вирішення практичних завдань, виданих під час участі в Онлайн-стажуванні.

2. Предмет та термін дії договору.

2.1. Цей Договір регламентує умови надання консультаційних послуг та функціонування Сайту, а також відносини між Замовником, Виконавцем та Адміністрацією Сайту.

2.2. Договір набирає чинності з його укладення та діє досі виконання сторонами своїх зобов'язань.

2.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, у тому числі за порушення авторських прав.

3. Права та обов'язки сторін.

3.1. Замовник зобов'язаний:

3.1.1. Самостійно ознайомитись з інформацією про умови обслуговування та тарифи на сайті Виконавця, а також оплатити Послуги відповідно до обраного тарифного плану Виконавця.

3.1.2. Не порушувати авторських прав Виконавця.

3.1.3. Не вживати жодних дій, які можуть завдати шкоди Сайту, програмному забезпеченню Виконавця та/або обладнанню Виконавця.

3.1.4. Не передавати або перепродувати третім особам свій обліковий запис на Сайті.

3.1.5. Не розповсюджувати спам на Сайті, а також сумнівну інформацію, явно не запрошену користувачами, у тому числі: розпалює міжнаціональні конфлікти, образи, шокуючий, небажаний, неналежного характеру контент (зображення, відео, аудіо, тексти), а також контент, що містить насильство, порнографію, пропаганду наркотичних засобів, азартних ігор чи пропаганду ненависті, нетерпимості, дискримінації чи жорстокості.

3.2. Виконавець зобов'язаний:

3.2.1. Надати Замовнику Послугу через надання Замовнику доступу до оплачених рівнів сайту та/або додаткового функціоналу.

3.2.2. Надати Замовнику доступ до рівнів та/або додаткового функціонала, передбачених послугою, протягом 12 годин з моменту здійснення оплати, крім рівнів, завдань, помічених на Сайті, як «в розробці».

3.2.3. Робити все можливе для забезпечення якісного та безперебійного надання Замовнику Послуг відповідно до цього Договору. При цьому Послуги надаються на умовах, узгоджених без будь-яких прямих чи непрямих гарантій.

3.3. Замовник має право:

3.3.1. Користуватися консультаційними матеріалами Лекцій відкритих рівнів, наданими йому на Сайті, необмежену кількість разів протягом терміну цього Договору.

3.3.2. Купувати Передплати, що вказані на Сайті, у будь-якій кількості.

3.3.3. У випадку, якщо Замовник буде не задоволений умовами або якістю Послуг, що надаються, він має право припинити користування Послугами.

3.4. Виконавець має право:

3.4.1. На власний розсуд встановлювати ціни на Послуги.

3.4.2. Припинити надання передбачених цим Договором Послуг без повернення коштів за сплачені Підписки або відмовити у продажу Підписки в односторонньому порядку за порушення Замовником умов цього Договору.

3.4.3. Видаляти з сервера Сайту інформацію, яка не відповідає даному Договору, чинному законодавству України, порушує авторські права або права третіх осіб та не відшкодовує можливих збитків, завданих Замовнику розповсюдженням такої інформації.

3.4.4. Відмовити Замовнику у наданні Послуг або припинити свої зобов'язання за цим Договором без повернення коштів за сплачені Підписки та заблокувати доступ до Сайту у разі незаконної діяльності Замовника або неповажного ставлення Замовника до Адміністрації Сайту та його користувачів, у тому числі розпалювання міжнаціонального конфлікту.

3.4.5. Інформувати Замовника про нововведення електронною поштою.

4. Право інтелектуальної власності.

4.1. Усі авторські права завдання належать сервісу JavaRush.com. А саме: шаблони Завдання (java код), що містять текст «javarush»; умови завдань; а також внесені зміни до шаблону Завдання.

4.2. Всі авторські права на проект JavaRushHomeWork та плагін JavaRushTasks для IntelliJ IDEA належать сервісу JavaRush.com.

4.3. Усі права на матеріали, Лекції та статті, опубліковані та розміщені на сайті JavaRush.com, захищені законодавством про інтелектуальну власність. Будь-яке часткове або повне відтворення, розміщення в друкованих та інтернет-виданнях, копіювання, цитування, розповсюдження або публікація будь-якого авторського матеріалу допускається лише з письмового дозволу правовласника (Адміністрації JavaRush).

4.4. Усі авторські права на оформлення та графічний дизайн Сайту належать сервісу JavaRush.com.

4.5. Авторський матеріал, зазначений у п.4.1, п.4.2, п.4.3 та п.4.4, дозволено розміщувати виключно на сайтах JavaRush.com, Help.JavaRush.com, Info.JavaRush.com. Розміщення авторського матеріалу на інших сайтах та передача їх іншим особам є порушенням права інтелектуальної власності.

4.6. Третя сторона, де було розміщено авторський матеріал, зазначений у п.4.5., зобов'язана видалити його з публічного доступу на запит правовласника.

5. Умови та порядок надання послуг.

5.1. Після оплати Послуги Замовнику надається доступ до рівнів та/або додаткового функціоналу, передбачених послугою. Далі за текстом — Передплата.

5.2. У вартість Підписки не входить комісія, що стягується банками чи платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково.

5.3. Підписка вважається сплаченою з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця.

5.4. Під час оплати Послуг Замовник може вибрати термін дії Підписки: на один місяць або на один рік.

5.5. Умови Передплати на один місяць:

5.5.1. Для оплати Передплати на один місяць потрібна банківська карта VISA або Mastercard. Платежі Передплат на місяць обробляються платіжною системою Stripe. Виконавець не зберігає у себе банківські дані Замовника, оскільки це робить платіжна система Stripe.

5.5.2. Сплачені Підписки на місяць (включаючи подарункові сертифікати) не підлягають відшкодуванню.

5.5.3. Якщо валюта картки Замовника не долар, то при списанні коштів за Передплату на місяць відбуватиметься конвертація за курсом Замовника на момент списання.

5.5.4. Підписка на місяць продовжується автоматично за 1 день до вказаної дати закінчення підписки, окрім випадку, коли Замовник самостійно відключить її на сторінці свого облікового запису. При автоматичному продовженні Передплати на один місяць Сайт автоматично знімає суму за місяць із підключеної банківської картки Замовника.

5.5.5. Замовник має право вимкнути Передплату на один місяць у будь-який момент. При цьому надалі списання коштів не проводитиметься, якщо Замовник не включить її знову.

5.5.6. Якщо Замовник відключив Передплату на один місяць до кінця поточного розрахункового періоду, скасування настане з першого дня наступного розрахункового періоду. До цього моменту у Замовника залишиться доступ до Послуг.

5.5.7. Плата за Передплату за місяць може бути змінена лише після повідомлення з боку Адміністрації не пізніше ніж за 30 днів. Таке повідомлення може бути здійснене за допомогою публікації на Сайті або електронною поштою.

5.6. Умови Передплати на один рік:

5.6.1. Оплата Передплати на один рік провадиться Замовником шляхом перерахування коштів за допомогою платіжних систем, зазначених на Сайті.

5.6.2. Виконавець має право в будь-який момент в односторонньому порядку змінювати список платіжних систем для Оплати Передплат без попереднього попередження на Сайті або прямого попередження Замовника.

5.6.3. Повернення коштів Замовнику за куплену Передплату за рік (включаючи подарунковий сертифікат) можливе протягом 14 днів з моменту покупки. Для того, щоб повернути кошти, Замовник має написати листа до відділу технічної підтримки support@javarush.com. Також Замовник повинен надати підтвердження покупки Передплати та необхідні дані для повернення на запит Адміністрації. Виконавець повертає гроші за вирахуванням комісії платіжної системи. Підписку в такому разі буде вимкнено. Якщо Замовник не надав необхідну інформацію, або надані ним дані не збігаються з даними, зазначеними в його обліковому записі, Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику у відшкодуванні коштів за Передплату на рік.

5.6.4. У разі, якщо минуло більше 14 днів з моменту покупки Замовником підписки, Послуга вважається наданою та повернення коштів не провадиться.

5.6.5. Плата за Передплату на один рік може бути змінена у будь-який час після повідомлення з боку Адміністрації. Таке повідомлення може бути здійснене за допомогою публікації на Сайті або електронною поштою.

5.7. Умови Передплати, що включає опцію участі в онлайн-стажуванні:

5.7.1. Замовник має право скористатися онлайн-стажуванням з моменту досягнення 35-го рівня за умови наявності активної передплати Premium Pro.

5.7.2. Для того, щоб скористатися онлайн стажуванням, Замовник зобов'язаний виконати тестове завдання, яке підтверджує його готовність взяти участь в онлайн стажуванні.

5.7.3. Замовник має право звертатися до Ментора особисто за консультаційними матеріалами та Java-технологіями, які вивчаються під час проходження Онлайн-стажування, надсилати своє рішення на перевірку, отримувати коментарі та поради щодо рішення за умови, що його Передплата включає опцію наявності Ментора.

5.7.4. Участь у Онлайн-стажуванні – разова, за умови наявності Передплати на один рік, що включає опцію участі в Онлайн-стажуванні.

5.7.5. Матеріали онлайн-стажування надаються безпосередньо в процесі проходження онлайн-стажування і не можуть бути видані Замовнику на його вимогу у разі відмови від участі в онлайн-стажуванні.

5.7.6. У випадку, якщо Замовник не досяг 35-го рівня до кінця дії Підписки на рік, що включає цю опцію, Замовник втрачає можливість взяти участь в Онлайн-стажуванні.

5.7.7. Якщо Замовник без попереднього повідомлення відмовився або припинив участь в онлайн-стажуванні після того, як Адміністрація затвердила його на онлайн-стажування, часткове або повне повернення коштів та перенесення його участі не можливе.

5.7.8. Якщо Замовник купив Передплату до 1 листопада 2015 року і вона була вказана на Сайті як «безлімітна», а також включала опцію участі в Онлайн-стажуванні, то останньою можливістю скористатися даною опцією для нього буде зимове Онлайн-стажування, набір на яке проводиться до 25 листопада 2016 року включно.

5.8. Умови Передплати, що включає опцію участі у програмі Java-розробник за 12 місяців:

5.8.1. Замовник має право взяти участь у програмі без активної передплати JavaRush: при оплаті програми “Java-розробник за 12 місяців” на 1, 6 або 12 місяців для Замовника активується підписка на онлайн-курс JavaRush на оплачений термін навчання за програмою.

5.8.2. Повернення коштів за участь у програмі "Java-розробник за 12 місяців" можливе не пізніше ніж через 7 календарних днів після початку курсу. Цей час включає 2 онлайн-заняття з викладачем програми. Для повернення коштів Замовник повинен звернутися до служби підтримки JavaRush.

5.8.3. Доступ на онлайн-заняття з Менторами можливий лише за наявності оплати участі в програмі повністю (12 місяців) або на певний період – 1 або 6 місяців.

5.8.4. Замовник має право звертатися до Менторів особисто за консультаційними матеріалами та Java-технологіями, які вивчаються під час проходження програми “Java-розробник за 12 місяців”, надсилати своє рішення на перевірку, отримувати коментарі та поради щодо рішення.

5.8.5. Участь у програмі "Java-розробник за 12 місяців" - разова, за умови наявності оплати програми.

5.8.6. Матеріали програми надаються безпосередньо в процесі проходження та не можуть бути видані Замовнику на його вимогу у разі відмови від участі у програмі Java-розробник за 12 місяців.

5.9. Підписки, які були придбані до 1 листопада 2015 року та були вказані на Сайті як «безлімітні», можуть бути безкоштовно продовжені за письмовим запитом Замовника до Виконавця.

5.10. Перепродаж Замовником свого облікового запису з чинною Підпискою заборонено.

5.11. Після закінчення терміну Передплати Послуга вважається наданою.

5.12. У разі втрати Замовником своєї Підписки або доступу до неї Виконавець не несе відповідальності за це. Відновлення доступу до втраченого облікового запису можливе лише при наданні електронного чека, що підтверджує Оплату Підписки з боку Замовника, від платіжних сервісів: «Інтеркаса», «PayPal» або «Stripe».

5.13. Закінчення Підписки не впливає на доступ до облікового запису Замовника.

5.14. Виконавець залишає за собою право на будь-які модифікації та зміни на Сайті, зміни цін, зупинення або припинення Послуг або їх частини.

5.15. Виконавець має право на негайне припинення надання передбачених цим Договором Послуг без попередження у випадках, якщо Виконавець вчасно не отримав оплати за Послуги.

5.16. У разі заподіяння Замовником своїми діями шкоди Виконавцю останній може припинити надання передбачених цим Договором Послуг в односторонньому порядку без повернення компенсації Замовнику, а також заблокувати доступ до Сайту. Діями, що завдають шкоди, вважаються: злом (спроба зламування) Сайту, зламування (спроба зламування) програмного забезпечення Виконавця, порушення права інтелектуальної власності, а також інші дії, що завдають шкоди Виконавцю.

5.17. Послуги, Рівні, Лекції, що входять до Підписки та позначені на Сайті, як «в розробці», будуть доступні Замовнику після завершення їхньої розробки.

5.18. Тимчасове призупинення (пауза) активної підписки будь-якого типу та тривалості неможливе.

6. Відповідальність сторін.

6.1. Сторони несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до цього Договору та чинного законодавства.

6.2. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність послуг, що надаються, а також, що запропоновані консультаційні або будь-які інші матеріали не містять помилок. При цьому він вживає всіх розумних зусиль і заходів з метою недопущення цього.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, завдані Замовнику внаслідок використання або неможливості користування Послугами, а також через помилки, перепустки, перерви в роботі, видалення файлів, дефектів, передачі даних або зміни функцій, або з інших причин, прямо не залежить від нього.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, через які здійснюється доступ до Послуг.

6.5. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання та програмного забезпечення, яке не належить Адміністрації сайту.

6.6. Виконавець не несе відповідальності за повне або часткове переривання надання Послуг, пов'язане із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримання працездатності та розвитку технічних засобів Адміністрації Сайту.

6.7. Оскільки сайт містить посилання на інші веб-сайти, які не підтримуються його Адміністрацією, Виконавець не несе відповідальності за зміст цих веб-сайтів, а також за шкоду, завдану у зв'язку зі змістом цих веб-сайтів.

6.8. Замовник бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з користуванням Послугами. Виконавець не бере на себе жодної відповідальності за відповідність Послуг цілям Замовника.

6.9. Замовник несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, а також за будь-які взаємодії з іншими користувачами Сайту.

6.10. Замовник відповідає за дотримання конфіденційності своїх даних (логіна, пароля, секретного ключа), які використовуються для авторизації на Сайті. Усі дії, вчинені на Сайті з використанням логіну та (або) пароля Замовника, вважаються діями самого Замовника.

6.11. У разі притягнення Виконавця до відповідальності або накладення на нього стягнення у зв'язку з допущеними Замовником порушеннями прав та/або інтересів третіх осіб, а також встановлених законодавством заборон або обмежень, Замовник зобов'язаний у повному обсязі відшкодувати збитки.

6.12. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі (порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання тощо), страйки, громадські заворушення, а також інші непередбачувані обставини, що можуть вплинути на виконання Виконавцем умов цього Договору.

6.13. Відгуки Замовника, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.

6.14. Виконавець не несе відповідальності у випадку, якщо Замовник купив обліковий запис з чинною Підпискою у третіх осіб.

6.15. Замовник не має права надавати доступ або навчання третім особам за придбаною ним Передплатою, продавати свій обліковий запис, обмінювати його або застосовувати будь-які комерційні дії. У разі виявлення таких дій з боку Замовника, йому буде заблоковано доступ до Сайту з подальшим відключенням Підписки, а всі зобов'язання з боку Виконавця за цим Договором автоматично припиняються (без повернення коштів).

7. Згода на обробку персональних даних.

7.1. У зв'язку з необхідністю виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI та умов цього Договору, Замовник дає свою згоду на опрацювання Виконавцем своїх персональних даних.

7.2. Виконавець зобов'язується опрацьовувати персональні дані Замовника у суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

7.3. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору.

7.4. Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних.

7.5. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору та провадиться на підставі письмової заяви клієнта. У такому разі Договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця.

7.6. Замовник згоден, що його cookies запам'ятовуються на Сайті шляхом збереження налаштувань користувача та аналізу поведінки користувача на Сайті з метою підвищення якості надання Послуг. Замовник має право вимкнути використання файлів cookie у своєму браузері. При цьому він погоджується, що деякі функції сайту можуть працювати неправильно.

7.7. Замовник має право запросити копію своїх даних на Сайті. Для цього йому необхідно перейти в розділ "Налаштування" (https://javarush.com/settings/security), вибрати пункт "Безпека та вхід", потім натиснути на кнопку "Запросити копію моїх персональних даних"

7.8. Замовник має право видалити свій обліковий запис та свої персональні дані. Для цього йому необхідно перейти в розділ «Налаштування» (https://javarush.com/settings/security), вибрати пункт «Безпека та вхід», потім натиснути на кнопку «Ви можете видалити свій обліковий запис та свої персональні дані» та підтвердити видалення , написавши DELETE у формі, що з'явилася.

8. Політика безпеки під час обробки пластикових карток

8.1. При оплаті замовлення банківською картою обробка платежу (включаючи введення номера картки) відбувається на захищеній сторінці/віджеті процесингової системи, яка пройшла міжнародну сертифікацію. Це означає, що Ваші конфіденційні дані (реквізити картки, реєстраційні дані та ін.) не надходять до нас на сервер, їх обробка повністю захищена і ніхто, у тому числі наш інтернет-сайт, не може отримати персональні та банківські дані клієнта.

8.2. Під час роботи з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів Банківської картки Держателя. Технологія передачі даних, що застосовується, гарантує безпеку по операціях з Банківськими картами шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code, та закритих банківських мереж, що мають найвищий ступінь захисту.

9. Заключні положення.

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цієї угоди користувача, при цьому такі зміни набирають чинності в момент опублікування нової версії угоди в мережі Інтернет за адресою: https://javarush.com/about/offer.

9.2. Продовження використання Сайту означатиме згоду Замовника з умовами нової версії користувальницької угоди. Якщо Замовник не погоджується з умовами нової версії угоди, він припиняє користуватися Сайтом.

9.3. Усі суперечки, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. Якщо спори не врегульовані сторонами за допомогою переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цього Договору будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень Договору.

Кодекс Честі JavaRush

Практичні завдання є дуже важливим компонентом навчального процесу, який реалізований у курсі JavaRush.

Хоча багато наших завдань спочатку представляють той чи інший код (рішення) у вигляді шаблону завдання, зазвичай рішення має на увазі написання Вами якогось оригінального коду. І для отримання більшої ефективності від вирішення завдання, Ви повинні бути одним із тих, хто пише цей код власно. Вирішуючи завдання Ви можете запитувати про допомогу в розділі "Допомога", а також у своїх друзів або знайомих за межами нашого курсу. Проте, ця допомога має складатися лише з обговорення завдань чи інших завдань у межах курсу.

Останнім часом ми спостерігали випадки, коли представлені рішення завдань містять великі порції коду, скопійованого з мережі Інтернет (куди несумлінні учні викладали свої робочі рішення) або друзів. Це копіювання порушує

Кодекс Честі JavaRush, і щоб перешкоджати цій поведінці, ми плануємо робити більш активні дії в оцінці оригінальності коду вашого вирішення того чи іншого завдання.

Якщо буде виявлено, що значна частина вашого рішення (не включаючи шаблон завдання) не є оригінальною (а скопійована), ми зв'яжемося з Вами та порушимо питання про виключення з навчального курсу. Щоб переконатися, що ваше рішення оригінальне, ми просимо вас не шукати і не переглядати рішення наших завдань в інтернеті.

Загальні рекомендації:

Наше основне правило, щоб кожен сам писав свій код. Обговорення питань та проблем, пов'язаних з вашим кодом це добре. Копіювання коду та його постінг в інтернеті – погано. Для більшої конкретизації, нижче наведено деякі «Можна» та «Не можна» для спільної роботи та навчання на нашому курсі:

Не можна: копіювати код з інших ресурсів (крім шаблону завдань, який ми надаємо) при роботі над завданнями
Не можна: індивідуально ділитися копіями своїх рішень зі своїми колегами з навчання
Можна: вільно обговорювати питання/проблеми, пов'язані з вашим завданням, з іншими учасниками курсу на нашому форумі або особисто
Не можна: постити робочий код (або посилання на робочий код) ваших рішень на форумі чи наших групах. Постинг такої інформації забирає у ваших колег з навчання можливість вирішити завдання самостійно
Можна: не соромтеся розміщувати фрагменти вашого непрацюючого коду на форумі, щоб допомогти у пошуку в ньому помилок

Адміністрація JavaRush