JavaRush /Java блог /Random UA /Введення у функціональні інтерфейси
minuteman
32 рівень

Введення у функціональні інтерфейси

Стаття з групи Random UA
прошу сильно не тролити, тільки починаю перекладати статті Введення у функціональні інтерфейси - 1

Введення у функціональні інтерфейси – концепції відтворені у Java 8

Будь-який розробник Java у світі хоча б раз використовував один із таких інтерфейсів: java.lang.Runnable, java.awt.event.ActionListener, java.util.Comparator, java.util.concurrent.Callable. Їх все поєднує одна спільна риса, і це те, що у всіх них є тільки один метод. Існує безліч інших таких інтерфейсів у JDK, а також інші створені розробниками Java. Ці інтерфейси також відомі як Single Abstract Method interfaces(SAM interfaces). Одним із найпопулярніших способів використання цих інтерфейсів полягає у створенні анонімних внутрішніх класів, які використовують ці інтерфейси, як у наступному прикладі:
public class AnonymousInnerClassTest {
  public static void main(String[] args) {
    new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        System.out.println("A thread created and running...");
      }
    }).start();
  }
}
Java 8 концепція SAM відтворена і називається функціональними інтерфейсами. Вони можуть бути представлені за допомогою лямбда-виразів, посиланнями на методи та конструкторами посилань. Створено нову інструкцію @FunctionalInterface яка використовується для видачі помилок на рівні компілятора, коли інтерфейс який Ви анотували не працює на функціональному рівні. Давайте подивимося на простий функціональний інтерфейс з одним абстрактним методом:
@FunctionalInterface
public interface SimpleFunInterface {
  public void doWork();
}
Інтерфейс також може оголошувати абстрактні методи з класу java.lang.Object, але і в цьому випадку інтерфейс може оголошуватися функціональним:
@FunctionalInterface
public interface SimpleFuncInterface {
  public void doWork();
  public String toString();
  public Boolean equals(Object o);
}
Як тільки Ви додали ще один абстрактний метод до інтерфейсу IDE помітить його помилковим як на картинці: Введення у функціональні інтерфейси - 2
Що ще почитати:

Група Random:

Інтерфейс може успадковуватися від іншого інтерфейсу, якщо інтерфейс успадковується від функціонального інтерфейсу і не містить нових абстрактних методів, тоді цей інтерфейс також є функціональним. Але інтерфейс може містити лише один абстрактний метод і безліч дефолтних методів, і він досі вважатиметься функціональним.
@FunctionalInterface
public interface ComplexFunctionalInterface extends SimpleFuncInterface {
  default public void doSomeWork() {
    System.out.println("Doing some work in interface impl...");
  }
  default public void doSomeWork() {
    System.out.println("Doing some other work in interface impl...");
  }
}
Верхній приклад є функціональним інтерфейсом. Тепер розглянемо, як ми можемо використовувати лямбда-вирази для заміни анонімного внутрішнього класу для реалізації функціональних інтерфейсів:
/*
*Implementation the interface by creating an
*anonymoous inner class versus using
*lambda expression.
*/
public class SimpleFunInterfaceTest {
  public static void main(String[] args) {
    carryOutWork(new SimpleFunInterface() {
      @Override
      public void doWork() {
        System.out.println("Do work in SimpleFun impl...");
      }
    });
    carryOutWork(() -> System.out.println("Do work in lambda exp impl..."));
  }
  public static void carryOutWork(SimpleFuncInterface sfi) {
    sfi.work();
  }
}
Результат програми буде наступним:
Do work in SimpleFun impl...
Do work in lambda exp impl...
Якщо ви використовуєте IDE, яка підтримує синтаксис Java лямбда-виразів (Netbeans 8 Nightly builds) – Ви отримуєте підказку, коли використовуєте анонімні внутрішні класи: Це було Введення у функціональні інтерфейси - 3 коротке введення в концепцію функціональних інтерфейсів у Java 8, а також як вони можуть бути реалізовані за допомогою лямбда-виразів.
Коментарі
ЩОБ ПОДИВИТИСЯ ВСІ КОМЕНТАРІ АБО ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР,
ПЕРЕЙДІТЬ В ПОВНУ ВЕРСІЮ