JavaRush /Java блог /Random UA /Рівень 39. Відповіді на запитання до співбесіди на тему р...
lichMax
40 рівень
Санкт-Петербург

Рівень 39. Відповіді на запитання до співбесіди на тему рівня

Стаття з групи Random UA
Рівень 39. Відповіді на запитання до співбесіди на тему рівня - 1Список питань:
 1. Що таке веб-сервер?
 2. Що таке Tomcat?
 3. Що таке сервлет і де вони використовуються?
 4. Які режими запуску програм IDEA ви знаєте?
 5. Чи можна дебатувати програму/сервлет, запущену всередині Tomcat'а?
 6. Як в IDEA встановити точку зупинки?
 7. Як у IDEA переглянути список усіх точок зупинки?
 8. Чи можна за допомогою IDEA змінити значення змінної у процесі роботи програми?
 9. Як у IDEA налаштувати відступи?
 10. Як в IDEA налаштувати, щоб { відображалося на тому ж рядку, а не на новому?
Мої відповіді:
 1. Веб-сервер - це сервер, що приймає HTTP-запити від клієнта (найчастіше браузерів) і видає їм HTTP-відповіді, як правило разом з HTML-сторінкою, зображень, файлом, медіа-потоком та іншими даними.

 2. Apache Tomcat – це контейнер сервлетів, розроблений компанією Apache Software Foundation. Реалізує специфікацію сервлетів та специфікацію JSP (JavaServer Pages) та JSF (JavaServer Faces). Дозволяє запускати веб-програми, містить низку програм для самоконфігурування. Може виступати як самостійний веб-сервер, як контент (у поєднанні з Apache HTP Server), а також як контейнер сервлетів у серверах додатків JBoss і GlassFish.

 3. Сервлет - це Java-клас, що успадковується від класу HttpServlet і реалізує будь-які з методів: doGet(), doPost(), doPut(), doDelete()init()і destroy(). Цей клас використовується веб-сервером для обробки запитів та формування відповідей на ці запити. Кожен запит обробляється в окремому потоці. Контейнер контейнер викликає метод service()для кожного запиту. Цей метод дивиться тим вхідного запиту і пересилає його відповідного методу. Якщо цей метод не реалізований у сервлеті, цей метод викликається у супер-класу, і зазвичай завершується повернення помилки ініціатору запиту.

 4. Програму IDEA можна запустити у двох режимах: звичайний запуск програми та запуск у режимі налагодження. Звичайний запуск програми - зазвичай його виконання. У режимі налагодження програму можна виконувати рядково. Також в цьому режимі можна ставити точки зупинки (breakpoints) на деякі рядки коду (програма буде виконувати як завжди, доки не зустріне таку точку; як вона її зустріне, вона зупиниться). Крім того, цей режим дозволяє дивитися значення змінних під час виконання програми.

 5. Так, це можна робити, і це можна робити навіть із самої IDE. Наприклад, щоб запустити налагодження сервлета з IDEA, потрібно зробити таке:

  1. Зайти в найстрокіші налагодження/запуску програми
  2. Додати конфігурацію Remote
  3. Далі виводиться сторінка, де потрібно змінити адресау хоста, на якому знаходиться Tomcat, та порт
  4. Відкрити файл catalina.bat (для Windows) і виправити рядок "set DEBUG_OPTS=". Туди потрібно дописати наступне "-Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=1985". Останнє число - це адресаа порту, який ми вказали на кроці 3.
  5. Перестартувати Tomcat
  6. Виставити точки зупинки в коді у потрібних місцях
  7. Натиснути Debug у IDEA
  8. Відправити запит
  9. Здійснити налагодження з середовища розробки
 6. Або можна натиснути мишкою в полі між номером рядка і початком рядка, або стати на якийсь рядок і натиснути на клавіатурі ctrl+F8 , або стати на рядок і вгорі в меню вибрати Run -> Toggle line BreakPoint .

 7. Або поєднанням клавіш ctrl+shift+F8 або вибрати в меню Run -> View Breakpoints...

 8. Так, є така нагода. Це можна зробити як налагодження. Під час налагодження потрібно у вікні змінних вибрати потрібну змінну і натиснути F2 або клацнути по змінній правою кнопкою миші і в меню вибрати " set value ", і ввести потрібне значення змінної.

 9. Потрібно зайти в налаштування (Settings), там вибрати Editor , потім Code Style . Там вже можна змінити загальний параметр, або змінити налаштування відступів для кожного формату файлу, що підтримується.

 10. Потрібно перейти наступним шляхом Settings -> Editor -> Code Style -> Java -> Wrapping and Braces , і далі в розділі Braces Placement змінювати налаштування (для класу, методу, лямбда-виразів, інших випадків).

Коментарі
ЩОБ ПОДИВИТИСЯ ВСІ КОМЕНТАРІ АБО ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР,
ПЕРЕЙДІТЬ В ПОВНУ ВЕРСІЮ