JavaRush /Java блог /Random UA /Докладний аналіз класу ArrayList [Частина 2]
Vonorim
26 рівень

Докладний аналіз класу ArrayList [Частина 2]

Стаття з групи Random UA
На жаль, в одну статтю вся інформація не помістилася, тому продовжуємо розбиратися з методами класу ArrayList, що залишабося. Відсортувати колекцію:
public void sort(Comparator< ? super E> c)
Здійснює сортування списку за заданим правилом. Правило сортування є реалізований інтерфейс Comparator з перевизначеним методом compare(). Перевизначення потрібне, якщо колекція містить об'єкти власного класу. При роботі зі стандартними класами (Integer, String тощо) перевизначення compare зазвичай потрібне лише для нестандартного сортування. Створимо клас Student:
class Student{
 String student_name;
 int id;

 Student(int id, String student_name){
 this.id = id;
 this.student_name = student_name;
 }

 public String toString(){
 return id + " " + student_name;
 }
}
Напишемо простий компаратор, який порівнюватиме id студентів:
class StudentIdComparator implements Comparator<student>{

 public int compare(Student e1, Student e2) {
 return e1.id.compareTo(e2.id);
 }
}
Створимо список для студентів та об'єкт класу, що реалізує Comparator:
ArrayList<Student> myList = new ArrayList<> ();
StudentIdComparator comparator = new StudentIdComparator();
Викличемо метод sortдля нашого списку і передамо компаратор:
myList.sort(comparator);
В результаті вихідний список [4 David, 2 Tom, 5 Rohit, 1 Paul, 3 Vishal] перетвориться на [1 Paul, 2 Tom, 3 Vishal, 4 David, 5 Rohit]. Насамкінець я залишив дуже цікавий, але рідко ким використовуваний метод:
public List<E> subList(int fromIndex, int toIndex)
Він повертає не новий список, як може здатися, а вид списку (підсписок), для якого цей метод був викликаний, таким чином, що обидва списки будуть розділяти елементи, що зберігаються. subList - повнофункціональний список, він працює і на запис, вносячи відповідні зміни до батьківського списку. З цього випливають чудові властивості:
someList.subList(3, 7).clear();
У цьому прикладі зі списку someListбуде видалено чотири елементи, з третього по сьомий (не включно). Вказуємо діапазон для роботи зі списком та вперед. Усередині методу по суті відбувається звернення до класу SubList, у якого є власні реалізації відомих методів, а в результаті роботи методу повертається об'єкт цього класу. Саму реалізацію класу можна переглянути у вихідному коді . Для закріплення матеріалу пропоную Вам написати свою реалізацію динамічного масиву. Це буде дуже корисно у майбутньому. Як приклад, я представляю свою реалізацію динамічного масиву тільки для чисел з коментарями в коді.
public class IntegerArrayList {

  private int [] elements; //массив, для хранения чисел
  private int size; //поле-счетчик, которое указывает на количество элементов в массиве
  private static final int DEFAULT_CAPACITY = 10; //размер массива по умолчанию

  //конструктор без параметров, который создает массив на 10 элементов, если размер не был указан
  public IntegerArrayList(){ //
    this.elements = new int[DEFAULT_CAPACITY];
  }

  //создает массив указанной емкости
  public IntegerArrayList(int initialCapacity){
    if (initialCapacity >= 0){
      this.elements = new int[initialCapacity];
    }
    else {
      throw new IllegalStateException("Capacity can't be less than 0!");
    }
  }

  //получает элемент по указанному индексу
  public int get(int index){
    isIndexExist(index); //проверка корректности введенного индекса
    return elements[index];
  }

  //возвращает количество элементов в списке
  public int size (){
    return size;
  }

  //добавляем элемент в конец списка
  public boolean add(int value){
    if (size == elements.length){ //если в массиве места нет
      elements = increaseCapacity(); //вызываем метод, который отвечает за увеличение массива
    }
    elements[size] = value; //записываем в конец списка новое значення
    size++; //увеличиваем значення переменной размера списка
    return true;
  }

  //дополнительный закрытый метод для увеличения емкости массива
  private int [] increaseCapacity(){
    int [] temp = new int[(elements.length * 2)]; //создаем новый массив большего размера
    System.arraycopy(elements, 0, temp, 0, elements.length); //копируем в новый массив элементы из старого массива
    return temp;
  }

  //устанавливает элемент на указанную позицию
  public int set(int value, int index){
    isIndexExist(index);
    int temp = elements[index];
    elements[index] = value;
    return temp;
  }

  //переопределил метод для красивого вывода списка на экран, иначе будут выводиться значения незаполненных ячеек [1, 10] замість [1, 10, 0, 0...]
  @Override
  public String toString(){
    int [] temp = new int[size];
    System.arraycopy(elements, 0, temp, 0, size);
    return Arrays.toString(temp);
  }

  //проверяем индексы, не выходят ли они за границы массива
  private int isIndexExist(int index){
    if (index >= size || index < 0){
      throw new IndexOutOfBoundsException("Element can't be found! "
          + "Number of elements in array = " + size
          + ". Total size of array = " + elements.length);
    }
    return index;
  }

  //проверяем, есть ли элементы в списке
  public boolean isEmpty(){
    return (size == 0);
  }

  //удаляем элемент по индексу
  public int remove (int index){
    isIndexExist(index); //проверяем индекс
    int [] temp = elements; //во временный массив заносим ссылку на текущий массив
    elements = new int [temp.length-1]; //полю elements присваиваем ссылку на новый массив размером меньше на 1
    int value = temp[index]; //сохраняем в доп. переменную значення удаляемого елемента
    System.arraycopy(temp, 0, elements, 0, index); //копируем левую часть массива до указанного индекса
    System.arraycopy(temp, index + 1, elements, index, temp.length - index - 1); //копируем правую часть массива после указанного индекса
    size--; //уменьшаем значення переменной
    return value;
  }
}
Список використаних джерел:
 1. Вихідний код ArrayList (актуальність – JDK 12);
 2. Більшість ілюстрацій брав звідси і деякі статті з JavaRush;
 3. Стаття на хабрі .
Коментарі
ЩОБ ПОДИВИТИСЯ ВСІ КОМЕНТАРІ АБО ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР,
ПЕРЕЙДІТЬ В ПОВНУ ВЕРСІЮ