1. Послідовність if-ів

Іноді у програмі потрібно зробити багато різних дій залежно від значення якоїсь змінної або від значення якогось виразу.

Припустимо, завдання виглядає так:

 • Якщо температура вище 20 градусів — одягнути сорочку
 • Якщо температура вище 10 градусів і менше (або дорівнює) 20 — одягнути светр
 • Якщо температура вище 0 градусів і менше (або дорівнює) 10 — одягнути плащ
 • Якщо температура нижче 0 градусів — одягнути пальто.

Як це можна представити у коді:

int temperature = 9;

if (temperature > 20) {
  System.out.println("одягнути сорочку");
} else { // тут температура менше (або дорівнює) 20
  if (temperature > 10) {
   System.out.println("одягнути светр");
  } else { // тут температура менше (або дорівнює) 10
   if (temperature > 0) {
     System.out.println("одягнути плащ");
   } else // тут температура менше 0
     System.out.println("одягнути пальто");
  }
}

Оператори if-else можна вкладати один в одного, і у такий спосіб реалізовувати в програмі достатньо складну логіку.

Хоча зазвичай таку конструкцію програмісти записують трохи інакше:

int temperature = 9;

if (temperature > 20) {
  System.out.println("одягнути сорочку");
} else if (temperature > 10) { // тут температура менше (або дорівнює) 20
  System.out.println("одягнути светр");
} else if (temperature > 0) { // тут температура менше (або дорівнює) 10
  System.out.println("одягнути плащ");
} else { // тут температура менше 0
  System.out.println("одягнути пальто");
}

Два наведені приклади еквівалентні, але другий простіший із погляду сприйняття.


2. Нюанси else

Важливий момент:

Якщо у конструкції if-else не розставлені фігурні дужки, else належить до попереднього (найближчого до нього) if-у.

Приклад:

Наш код Як він працюватиме
int age = 65;

if (age < 60)
  if (age > 20)
   System.out.println("Треба працювати");
else
  System.out.println("Можна не працювати");
int age = 65;

if (age < 60) {
  if (age > 20)
   System.out.println("Треба працювати");
  else
   System.out.println("Можна не працювати");
}

Якщо дивитися на код у лівій частині, здається, що на екрані буде виведено напис «Можна не працювати». Однак, це не так. Насправді else і команда «Можна не працювати» належать до другого (найближчого) if -у.

У коді праворуч червоним виділені пов’язані if і else. Також спеціально розставлені дужки, які однозначно показують порядок виконання дій. Напис Можна не працювати ніколи не виводиться на екран, якщо age більше за 60.3. Приклад використання оператора if-else

Оскільки ми так добре розібрали оператор if-else, наведемо приклад:

import java.util.Scanner;
public class Solution {
  public static void main(String[] args) {
   Scanner console = new Scanner(System.in); // створюємо об’єкт Scanner
   int a = console.nextInt(); // читаємо з клавіатури перше число
   int b = console.nextInt(); // читаємо з клавіатури друге число
   if (a < b)          // якщо a менше b
    System.out.println(a);   // виводимо на екран a
   else             // інакше
    System.out.println(b);   // виводимо на екран b
  }
}
Виведення на екран мінімального із двох чисел.