Вітаємо з переходом на наступний етап навчання в Java-університеті. Попереду багато нових корисних знань, які допоможуть вам стати професіоналом у розробці.

Що ви вивчите в рамках модуля Java Core

 1. ООП:
  • інкапсуляція, поліморфізм. Інтерфейси
  • перевантаження, перевизначення. Абстрактні класи
  • композиція, агрегація, успадкування
 2. Stream API

 3. Приведення типів, instanceof, switch-expression
 4. Особливості виклику конструкторів. Блок static
 5. Як влаштовано Object: equals, hashCode, clone, toString(). Immutable objects
 6. Рекурсія
 7. Знайомство з потоками:
  • Thread, Runnable, start, sleep
  • synchronized, volatile, wait, notify.DeadLock
 8. Executors
 9. ThreadLocal, Callable, Future
 10. Внутрішні/Вкладені класи, приклади: Map.Entry
 11. Серіалізація JSON/XML/YAML
 12. Reflection API
 13. Анотації в Java
 14. Sockets
Зверніть увагу, що частина лекцій у цьому модулі взята з основного онлайн-курсу JavaRush, тому в них стиль подачі інформації трохи відрізняється (виклад теорії у діалогах + ігрові персонажі). Це не впливає на глибину викладу нового матеріалу – це лише його особливість.

Успіхів у навчанні!