Приклад внутрішнього класу

У класі AbstractList є внутрішній клас Itr. Це реалізація інтерфейсу Iterator, який дозволяє по черзі отримувати елементи колекцій:


private class Itr implements Iterator<E> {
	int cursor = 0;
	int lastRet = -1;
	int expectedModCount = modCount;
 
	public boolean hasNext() {
  		return cursor != size();
	}
 
	public E next() {
  	checkForComodification();
  	try {
    	int i = cursor;
    	E next = get(i);
    	lastRet = i;
    	cursor = i + 1;
    	return next;
  	} catch (IndexOutOfBoundsException e) {
    	checkForComodification();
    	throw new NoSuchElementException(e);
  	}
	}
 
	public void remove() {
  	if (lastRet < 0)
    	throw new IllegalStateException();
  	checkForComodification();
 
  	try {
    	AbstractList.this.remove(lastRet);
    	if (lastRet < cursor)
      	cursor--;
    	lastRet = -1;
    	expectedModCount = modCount;
  	} catch (IndexOutOfBoundsException e) {
  	   throw new ConcurrentModificationException();
  	}
	}
 
	final void checkForComodification() {
  	if (modCount != expectedModCount)
    	throw new ConcurrentModificationException();
	}
}

Використовується він у методі iterator:


public Iterator<E> iterator() {
	return new Itr();
}

Таким чином будь-який клас-спадкоємець AbstractList отримує готовий працюючий ітератор. А якщо потрібно все ж таки кастомізувати ітератор, можна реалізувати свій клас, успадкувавши його від Iterator чи Itr, та перевизначити метод iterator. Наприклад, як це зроблено у класі ArrayList.

Клас Itr — нестатичний. Завдяки цьому у екземпляра Itr є посилання на екземпляр AbstractList, і він може звертатися до його методів (size, get, remove).

Приклад внутрішнього статичного класу

У класі Integer є внутрішній клас IntegerCache:


private static class IntegerCache {
	static final int low = -128;
	static final int high;
	static final Integer[] cache;
	static Integer[] archivedCache;
 
	static {
  	int h = 127;
  	String integerCacheHighPropValue =
    	VM.getSavedProperty("java.lang.Integer.IntegerCache.high");
  	if (integerCacheHighPropValue != null) {
    	try {
      	h = Math.max(parseInt(integerCacheHighPropValue), 127);
      	h = Math.min(h, Integer.MAX_VALUE - (-low) -1);
    	} catch( NumberFormatException nfe) {
    	}
  	}
  	high = h;
 
  	VM.initializeFromArchive(IntegerCache.class);
  	int size = (high - low) + 1;
 
  	if (archivedCache == null || size > archivedCache.length) {
    	Integer[] c = new Integer[size];
    	int j = low;
    	for(int i = 0; i < c.length; i++) {
      	c[i] = new Integer(j++);
    	}
    	archivedCache = c;
  	}
  	cache = archivedCache;
  	assert IntegerCache.high >= 127;
}
 
	private IntegerCache() {}
}

IntegerCache інкапсулює в собі генерацію кеша, зберігає діапазон кешу та самі закешовані значення. Таким чином все, що стосується кешу, винесено до окремого класу. Це спрощує читання коду та внесення до нього змін. Код використання класу:


public static Integer valueOf(int i) {
	if (i >= IntegerCache.low && i <= IntegerCache.high)
  		return IntegerCache.cache[i + (-IntegerCache.low)];
	return new Integer(i);
}

Клас IntegerCache не звертається до нестатичних полів та методів класу Integer. Звернення до нього відбувається лише у статичному методі valueOf. Тобто можна сказати, що він прив'язаний до всього класу Integer, а не до його окремих екземплярів, — і тому IntegerCache статичний.

Приклад внутрішнього анонімного класу

Як приклад анонімного класу візьмемо InputStream та його статичний метод nullInputStream:


public static InputStream nullInputStream() {
  return new InputStream() {
  	private volatile boolean closed;
 
  	private void ensureOpen() throws IOException {
    	if (closed) {
      		throw new IOException("Stream closed");
    	}
  	}
 
  	@Override
  	public int available () throws IOException {
    	ensureOpen();
    	return 0;
  	}
 
  	@Override
  	public int read() throws IOException {
    	ensureOpen();
    	return -1;
  	}
 
  	@Override
  	public int read(byte[] b, int off, int len) throws IOException {
    	Objects.checkFromIndexSize(off, len, b.length);
    	if (len == 0) {
      		return 0;
    	}
    	ensureOpen();
    	return -1;
  	}
 
  	@Override
  	public byte[] readAllBytes() throws IOException {
    	ensureOpen();
    	return new byte[0];
  	}
 
  	@Override
  	public int readNBytes(byte[] b, int off, int len)throws IOException {
    	Objects.checkFromIndexSize(off, len, b.length);
    	ensureOpen();
    	return 0;
  	}
 
  	@Override
  	 public byte[] readNBytes(int len) throws IOException {
    	if (len < 0) {
      		throw new IllegalArgumentException("len < 0");
    	}
    	ensureOpen();
    	return new byte[0];
  	}
 
  	@Override
  	public long skip(long n) throws IOException {
    	ensureOpen();
    	return 0L;
  	}
 
  	@Override
  	public void skipNBytes(long n) throws IOException {
    	ensureOpen();
    	if (n > 0) {
      		throw new EOFException();
    	}
  	}
 
  	@Override
  	public long transferTo(OutputStream out) throws IOException {
    	Objects.requireNonNull(out);
    	ensureOpen();
    	return 0L;
  	}
 
  	@Override
  	public void close() throws IOException {
    	closed = true;
  	}
  };
}

Метод повертає порожній InputStream, а для його реалізації використовується анонімний клас. Так як у класу не передбачалися спадкоємці, його зробили анонімним.

З додаванням у Java Stream API анонімні класи почали використовувати повсюдно: всі лямбда-вирази — це анонімні класи, що реалізують певний функціональний інтерфейс. Розглянемо приклади.

У класі AbstractStringBuilder — батько відомих StringBuilder і StringBuffer:


@Override
public IntStream chars() {
	return StreamSupport.intStream(
    	() -> {
      	byte[] val = this.value;
      	int count = this.count;
      	byte coder = this.coder;
      	return coder == LATIN1
          	? new StringLatin1.CharsSpliterator(val, 0, count, 0)
          	: new StringUTF16.CharsSpliterator(val, 0, count, 0);
    	},
    	Spliterator.ORDERED | Spliterator.SIZED | Spliterator.SUBSIZED,
    	false);
}

У класі Files — метод для конвертації Closeable в Runnable:


private static Runnable asUncheckedRunnable(Closeable c) {
	return () -> {
  	try {
    	c.close();
  	} catch (IOException e) {
    	throw new UncheckedIOException(e);
  	}
	};
}

У класі Class — метод для рядкового відображення метода:


private String methodToString(String name, Class<?>[] argTypes) {
	return getName() + '.' + name +
    	((argTypes == null || argTypes.length == 0) ?
    	"()" :
    	Arrays.stream(argTypes)
    	    .map(c -> c == null ? "null" : c.getName())
        	.collect(Collectors.joining(",", "(", ")")));
}