Опис

Наступний підхід до зберігання ієрархії класів – це зберігати всі класи ієрархії лише у таблиці . Така стратегія називається Single Table .

Наприклад, так:

CREATE TABLE user_ employee_client {
 id INT,
 name VARCHAR,
 birthday DATE,
 occupation VARCHAR,
 salary INT,
 join DATE,
 address VARCHAR,
 DTYPE VARCHAR
}

Тобто у нас є одна таблиця, яка має колонки для всіх класів нашої ієрархії позначені різними кольорами. Також є спеціальна службова колонка DTYPE VARCHAR , де Hibernate зберігатиме ім'я Entity-класу.

Справа залишилася за малим - пояснити Hibernate, що дані Entity-класів тепер зберігаються в базі однієї таблиці. Зробити це можна за допомогою анотації @Inheritance :

@Inheritance(strategy = InheritanceType.SINGLE_TABLE)

Приклад наших класів:

@Inheritance(strategy = InheritanceType.SINGLE_TABLE)
@Entity
class User {
 int id;
 String name;
 LocalDate birthday;
}
@Entity
class Employee extends User {
 	String occupation;
 	int salary;
 	LocalDate join;
}
@Entity
class Client extends User {
  String address;
}

Як дані зберігаються

Тепер давай напишемо приклад, де створимо кілька наших сутностей і збережемо їх в базу:

Employee employee = new Employee();
employee.id = 101;
employee.name = "Іванів";
employee.birthday = LocalDate.of("01-01-1999");
employee.occupation = "Програміст"
employee.salary = 100000;
employee.join = LocalDate.of("12-01-2018");
session.persist(employee);

Client client = new Client();
client.id = 102;
client.name = "Петроів";
client.birthday = LocalDate.of("15-11-1988");
client.address = "Шандара";
session.persist(client);

При збереженні до бази даних буде виконано такий SQL-запит:

INSERT INTO user_ employee_client (id, name, birthday, occupation, salary, join, DTYPE)
VALUES (101, 'Іванів', '01-01-1999', 'Програміст', 100000, '12-01-2018', 'Employee')

INSERT INTO user_ employee_client (id, name, birthday, address, DTYPE)
VALUES (102, 'Петроів', '15-11-1988', 'Шандара', 'Client')

За збереження даних у таблицю Hibernate передає лише відомі йому поля сутностей. Це означає, що невказані колонки матимуть значення NULL.

А це означає, що ти не можеш вказати для стовпчика occupation тип NOT NULL, тому що при зберіганні клієнта в цій же таблиці його occupation буде NULL. Це один із мінусів зберігання різних сутностей в одній таблиці.

Останнє поле SQL-запиті – це колонка DTYPE, у ній передається ім'я Entity-класу. Він використовується Hibernate, коли ти хочеш прочитати дані зі своєї таблиці.

Приклад:

List<User> accounts = session.createQuery("from User").list();

Цей запит поверне список усіх збережених у базі об'єктів типу користувач: User, Employee та Client. На основі колонки DTYPE буде правильно визначено тип сутності та створено об'єкт правильного класу.

У нашому випадку у списку accounts будуть два об'єкти: тип Employee і тип Client.

HQL рулить.