Опис

Ще одна стратегія зберігання ієрархії класів у базі даних називається Joined Table. Для неї є спеціальна інструкція:

@Inheritance(strategy = InheritanceType.JOINED)

Приклад наших класів:

@Inheritance(strategy = InheritanceType.JOINED)
@Entity
class User {
 int id;
 String name;
 LocalDate birthday;
}
@Entity
class Employee extends User {
 	String occupation;
 	int salary;
 	LocalDate join;
}
@Entity
class Client extends User {
  String address;
}

При використанні цієї інструкції Hibernate чекатиме в базі окрему таблицю для кожного класу та його підкласів. При вибірці даних доведеться використовувати SQL-оператор JOIN.

Приклад схеми бази даних:

CREATE TABLE user {
 id INT,
 name VARCHAR,
 birthday DATE
}
CREATE TABLE employee {
 id INT,
 occupation VARCHAR,
 salary INT,
 join DATE
}
CREATE TABLE client {
 id INT,
 address VARCHAR
}

Якщо ти вирішиш отримати з таблиці дані якогось клієнта, Hibernate доведеться використовувати JOIN для об'єднання таблиць:

SELECT u.id, u.name, u.birthday, c.address FROM user u JOIN client c ON u.id = c.id;

@PrimaryKeyJoinColumn

Дочірні Entity-класи мають колонку в таблиці, яка посилається на ID об'єкта батьківського Entity-класу. Ім'я цієї колонки за умовчанням дорівнює імені колонки батьківського класу.

Приклад:

@Inheritance(strategy = InheritanceType.JOINED)
@Entity
class User {
 @Id
 int user_identifier;
 String name;
 LocalDate birthday;
}
@Entity
class Employee extends User {
 	String occupation;
 	int salary;
 	LocalDate join;
}
@Entity
class Client extends User {
  String address;
}

Тоді в базі таблиці виглядатимуть так:

CREATE TABLE user {
 user_identifier INT,
 name VARCHAR,
 birthday DATE
}
CREATE TABLE employee {
 user_identifier INT,
 occupation VARCHAR,
 salary INT,
 join DATE
}
CREATE TABLE client {
 user_identifier INT,
 address VARCHAR
}

Якщо ти хочеш перевизначити ім'я колонки в залежних таблицях, то потрібно використовувати анотацію @PrimaryKeyJoinColumn . Приклад:

@Inheritance(strategy = InheritanceType.JOINED)
@Entity
class User {
 @Id
 int user_identifier;
 String name;
 LocalDate birthday;
}
@Entity
@PrimaryKeyJoinColumn(name=”user_id”)
class Employee extends User {
 	String occupation;
 	int salary;
 	LocalDate join;
}
@Entity
@PrimaryKeyJoinColumn(name=”user_id2”)
class Client extends User {
  String address;
}

Тоді в базі таблиці виглядатимуть так:

CREATE TABLE user {
 user_identifier INT,
 name VARCHAR,
 birthday DATE
}
CREATE TABLE employee {
 user_id INT,
 occupation VARCHAR,
 salary INT,
 join DATE
}
CREATE TABLE client {
 user_id2 INT,
 address VARCHAR
}