1. Оператор if else

Найчастіший оператор JavaScript, як і Java, – це if-else. Працює він так само. Приклад:


  var x = 1;
if (x == 1) {
    console.log("one");
  }
else {
    console.log("unknown");
  }

if-else можуть бути вкладені, а також блок else може бути відсутнім. Все, як і в Java.

2. Цикли for, while, for in

Цикл for у мові JavaScript влаштований так само, як і в Java. Тут нічого дивного, адже обидві мови скопіювали його поведінку з мови C++. Загалом – жодних відмінностей. Також у мові JavaScript є оператори break та continue. Жодних сюрпризів. Приклад:

pre class='language-java line-numbers'> var s = 0; for (var i=0; i<10; i++) s += i; console.log(s);

Також є цикли while та do.while. Працюють так само, як у Java і С++.

З цікавого: є свій аналог циклу for each, який називається for in. Ось як він виглядає:


  var obj = {a: 1, b: 2, c: 3};
  for (var key in obj)
   console.log( obj[key] );

На відміну від мови Java, змінна key послідовно приймає значення ключів об'єкта obj. Щоб отримати значення за ключем, потрібно написати obj[key];

3. Винятки

JavaScript підтримує роботу з винятками, але оскільки нормальної типізації немає, всі винятки мають рівно один тип – Error.

Для роботи з винятками існує оператор try-catch-finally, який працює аналогічно оператору Java.

Приклад:


  try {
   throw new Error("JavaScript support exceptions");
  }
  catch(e) {
    console.log(e);
  }