1. Загальна схема web.xml

Файл web.xml зберігає інформацію про конфігурацію програми. Він не є його обов'язковою складовою, проте дуже часто використовується для конфігурації вебзастосунку.

Цей файл повинен розміщуватися в папці WEB-INF. Під час запуску Tomcat зчитує його вміст та використовує записану в ньому конфігурацію. Якщо файл містить помилки, то і Tomcat відображає помилку.

Приклад web.xml:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
 http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd" version="4.0">

 <servlet>
    <servlet-name>HelloWorld</servlet-name>
    <servlet-class>HelloServlet</servlet-class>
  </servlet>

 <servlet-mapping>
   <servlet-name>HelloWorld</servlet-name>
   <url-pattern>/welcome</url-pattern>
 </servlet-mapping>

 <welcome-file-list>
   <welcome-file>index.html</welcome-file>
 </welcome-file-list>

</web-app>

Зеленим кольором тут записано мапінг імені сервлета "HelloWorld" та класу сервлета "HelloServlet". Синім кольором записано мапінг імені сервлета "HelloWorld" та шматка URL "http://localhost/welcome". Таким чином, тут написано, що під час звернення до шляху / welcome потрібно викликати сервлет HelloServlet.class.

Червоним кольором вказано файл, який потрібно віддати на запит http://localhost/ — це так звана welcome page. Якщо користувач просто надрукує в браузері ім'я, що відповідає кореню нашої вебпрограми, йому віддається вміст файлу index.html.

2. servlet, servlet-mapping

Один сервлет може обслуговувати запити з різних урлів, тому у web-xml сервлет та його мапінг на урли записуються окремо. Спочатку описуємо сервлети, даючи кожному унікальне рядкове ім'я, а потім вказуємо, як кожен сервлет мапиться на який URL.

Приклад web.xml:<web-app>

 <servlet>
  <servlet-name>remoting</servlet-name>
  <servlet-class>com.javarush.RemotingServlet</servlet-class>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
 </servlet>

 <servlet-mapping>
  <servlet-name>remoting</servlet-name>
  <url-pattern>/remoting/*</url-pattern>
 </servlet-mapping>

 <servlet>
  <servlet-name>restapi</servlet-name>
  <servlet-class>com.javarush.RestApiServlet</servlet-class>
  <load-on-startup>2</load-on-startup>
 </servlet>
 
 <servlet-mapping>
  <servlet-name>restapi</servlet-name>
  <url-pattern>/api/*</url-pattern>
 </servlet-mapping> 
 
</web-app>

У цьому прикладі оголошено два сервлети, і кожен замаплено на свій шаблон URL. Сервлет RemotingServlet обслуговує всі запити, які йдуть на /remoting/*. Сервлет RestApiServlet обслуговує всі запити, які йдуть на /api/*. Також у сервлетів прописано порядок із завантаження – параметр load-on-startup.

3. Параметри сервлету

За допомогою web.xml при ініціалізації сервлета йому можна передати параметри: вони будуть доступні через інтерфейс ServletConfig. Також можна встановити параметри всьому вебзастосунку: вони будуть доступні через інтерфейс ServletContext.

Приклад web.xml:<web-app>
 <context-param>
   <description>Server production mode</description>
   <param-name>productionMode</param-name>
   <param-value>false</param-value>
 </context-param>

 <context-param>
   <param-name>appPropertiesConfig</param-name>
   <param-value>
    classpath:local-app.properties
    classpath:web-app.properties
   </param-value>
 </context-param>

 <servlet>
   <servlet-name>mainservlet</servlet-name>
   <servlet-class>com.javarush.ApplicationServlet</servlet-class>
   <init-param>
    <param-name>application</param-name>
    <param-value>com.javarush.App</param-value>
   </init-param>
   <init-param>
    <param-name>widgetset</param-name>
    <param-value>com.javarush.WidgetSet</param-value>
   </init-param>
   <init-param>
    <param-name>ui</param-name>
    <param-value>com.javarush.AppUI</param-value>
   </init-param>
 </servlet>
</web-app>

Зеленим кольором виділено код, де ми зазначаємо параметри для ServletContext. Їх там два:

 • productionMode зі значенням false
 • appPropertiesConfig з масивом із двох рядків:
  • classpath:local-app.properties
  • classpath:web-app.properties

Синім кольором зазначено параметри для сервлета ApplicationServlet: вони будуть доступні йому через ServletConfig:

 • application і значенням com.javarush.App
 • widgetset зі значенням com.javarush.WidgetSet
 • ui зі значенням com.javarush.AppUI

4. filter, filter-mapping

Вебзастосунок може також містити спеціальні службові сервлети – фільтри. Вони виконують різні службові завдання: перенаправляють виклики, перевіряють авторизацію тощо.

Приклад web.xml:<web-app>
 
 <servlet>
   <servlet-name>remoting</servlet-name>
   <servlet-class>RemotingServlet</servlet-class>
   <load-on-startup>1</load-on-startup>
 </servlet>
 
 <servlet-mapping>
   <servlet-name>remoting </servlet-name>
   <url-pattern>/remoting/*</url-pattern>
 </servlet-mapping>
 
 <filter>
   <filter-name>total_filter</filter-name>
   <filter-class>com.javrush.TotalFilter</filter-class>
 </filter>
 
 <filter-mapping>
   <filter-name>total_filter</filter-name>
   <url-pattern>/*</url-pattern>
 </filter-mapping>
 
</web-app>

Перш ніж запит потрапить у сервлет RemotingServlet, він буде оброблений фільтром TotalFiler. Цей фільтр налаштований таким чином, щоб перехоплювати всі запити, які йдуть до нашого вебзастосунку. Про це нам натякає шаблон урлів, куди його замаплено: /*.

Більше про сервлети та фільтри ти прочитаєш у наступних лекціях.