1. Складний метод equals ()

Щоб легко реалізувати метод equals, можна використовувати клас EqualsBuilder. Ось кілька прикладів того, як це працює.

Зазначення певних полів для порівняння:


public class User {
  private String name;
  private String email;

  @Override
  public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;

    if (!(o instanceof User user)) return false;

    return new EqualsBuilder().append(name, user.name).append(email, user.email).isEquals();
  }
}

Також цей клас вміє порівнювати об'єкти через reflection:


@Override
public boolean equals(Object obj) {
  return EqualsBuilder.reflectionEquals(this, obj);
}

Складний метод hashCode()

Щоб реалізувати метод hashCode, необхідно використовувати клас HashCodeBuilder.

Вибір полів:


@Override
public int hashCode() {
  return new HashCodeBuilder(17, 37)
      .append(name)
      .append(email)
      .toHashCode();
}

Використання reflection для побудови hash-code:


@Override
public int hashCode() {
  return HashCodeBuilder.reflectionHashCode(this);
}

Використовуємо reflection та ігноруємо певні поля:
@Override
public int hashCode() {
  return HashCodeBuilder.reflectionHashCode(this, "name");
}

2. Складний метод toString()

За аналогічною схемою можна навіть реалізувати метод toString(). Знову використовуємо клас ToStringBuilder.

Поля зазначаються так само, як і в попередніх двох випадках:


@Override
public String toString() {
  return new ToStringBuilder(this)
      .append(name)
      .append(email)
      .toString();
}

Приклад результату:

org.example.User@4b67cf4d[name=John,email=email@email.com]

Також можна явно вказати імена полів:


@Override
public String toString() {
  return new ToStringBuilder(this)
      .append("nameUser", name)
      .append("emailUser", email)
      .toString();
}

Приклад результату:

org.example.User@4b67cf4d[nameUser=John,emailUser=email@email.com]

Можна змінити стиль тексту за допомогою налаштувань:


@Override
public String toString() {
  return new ToStringBuilder(this, ToStringStyle.SHORT_PREFIX_STYLE)
      .append(name)
      .append(email)
      .toString();
}

Приклад результату:

User[John,emailUser=email@email.com]

Є кілька стилів, наприклад JSON, no Classname, short та інші.

Використання reflection:


@Override
public String toString() {
  return ToStringBuilder.reflectionToString(this);
}

Використання reflection та зазначення певного стилю:


@Override
public String toString() {
  return ToStringBuilder.reflectionToString(this, ToStringStyle.SHORT_PREFIX_STYLE);
}