Пакет org.springframework.test.jdbc містить JdbcTestUtils, який є набором пов'язаних з JDBC службових функцій, призначених для спрощення стандартних сценаріїв тестування баз даних. Зокрема, JdbcTestUtils надає такі статичні методи.

  • countRowsInTable(..): Підраховує кількість рядків у заданій таблиці.

  • countRowsInTableWhere(..): Підраховує кількість рядків у заданій таблиці, використовуючи наданий вираз WHERE.

  • deleteFromTables(..): Видаляє всі рядки із зазначених таблиць.

  • deleteFromTableWhere(..): Видаляє рядки із заданої таблиці, використовуючи наданий вираз WHERE.

  • dropTables(..): Скидає вказані таблиці.

AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTests та AbstractTransactionalTestNGSpringContextTests надають допоміжні методи, які делегують вищезазначені методи в JdbcTestUtils.

Див. розділ "Допоміжні класи JUnit 4"