Класи JdbcTemplate та NamedParameterJdbcTemplate з Spring є автоконфігурованими, і ви можете прив'язати їх через анотацію @Autowire безпосередньо до своїх власних бін, як показано у наступному прикладі:

Java
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public class MyBean {
  private final JdbcTemplate jdbcTemplate;
  public MyBean(JdbcTemplate jdbcTemplate) {
    this.jdbcTemplate = jdbcTemplate;
  }
  public void doSomething() {
    this.jdbcTemplate ...
  }
}
Kotlin
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate
import org.springframework.stereotype.Component
@Component
class MyBean(private val jdbcTemplate: JdbcTemplate) {
  fun doSomething() {
    jdbcTemplate.execute("delete from customer")
  }
}

Ви можете налаштувати деякі властивості шаблону за допомогою властивостей spring.jdbc.template.*, як показано в наведеному нижче прикладі:

Properties
spring.jdbc.template.max-rows=500
Yaml
spring:
 jdbc:
  template:
   max-rows: 500
NamedParameterJdbcTemplate повторно використовує "за лаштунками" один і той же екземпляр JdbcTemplate. Якщо визначено більше одного JdbcTemplate, а основного кандидата немає, NamedParameterJdbcTemplate не буде автоматично налаштовано.