1. Тип String

Тип String — один із найчастіше використовуваних типів у Java. Можливо, навіть найпопулярніший. Це просто чудовий тип, адже у змінних цього типу можна зберігати текст. А до того ж, на відміну від типів int і double, для об'єктів типу String можна викликати методи і за допомогою цих методів робити корисні й цікаві речі.

Крім того, у мові Java всі (справді всі) об'єкти можна перетворити на тип String. Ну а точніше, усі об'єкти в Java повертають своє текстове (рядкове) подання. А назву типу String пишуть з великої літери, тому що цей тип є повноцінним класом.

Ми будемо ще неодноразово повертатися до цього типу, адже він дуже корисний і цікавий, але зараз ознайомимося з ним лише побіжно.


2. Створення змінних типу String

Тип String призначений для зберігання рядків (тексту). Для створення в коді змінної, здатної зберігати текст, використовується така команда:

String ім'я;
Створення змінної типу String

де ім'я — це ім'я змінної.

Приклади:

Команда Опис
String name;
Створюється рядкова змінна name
String message;
Створюється рядкова змінна message
String text;
Створюється рядкова змінна text

Для створення кількох змінних типу String, так само, як і для типів int і double, можна використовувати скорочений формат:

String ім'я1, ім'я2, ім'я3;
Скорочений формат команди для створення кількох змінних типу String

3. Присвоєння значень змінним типу String

Для запису значення в змінну типу String використовується така команда:

ім'я = "значення";
Присвоєння значення змінній типу String

Зауважте, що тип String відрізняється від уже розглянутих типів: усі значення цього типу є текстовими рядками, які слід брати в подвійні лапки.

Приклади:

Команда Примітка
String name = "Ганнуся";
Змінна name містить текст Ганнуся
String city = "New York";
Змінна city містить текст New York
String message = "Hello!";
Змінна message містить текст Hello!

4. Ініціалізація змінних типу String

Так само як і змінні типів int і double, змінні типу String можна відразу ініціалізувати під час створення. До речі, у Java це можна робити з усіма типами. Отож більше ми про це не говоритимемо.

String ім'я1 = "значення1", ім'я2 = "значення2", ім'я3 = "значення3";
Скорочений формат команди для створення та ініціалізації змінних
String name = "Ганнуся", city = "New York", message = "Hello!";
Приклад команди для створення та ініціалізації змінних
Увага!

Java-компілятор сваритиметься, якщо, оголосивши змінну, ви не присвоїте їй жодного значення та спробуєте її використати.

Наведений нижче код не працюватиме.

Команда Примітка
String name;
System.out.println(name);
Змінну name не ініціалізовано. Програма не скомпілюється.
int a;
a++;
Змінну а не ініціалізовано. Програма не скомпілюється.
double x;
double y = x;
Змінну х не ініціалізовано. Програма не скомпілюється.