1. Клас DateTimeFormatter

У Date Time API було додано спеціальний клас DateTimeFormatter. Його призначення — максимально полегшити перетворення дати й часу саме в той формат, який потрібен програмісту. І можна сказати, що авторам Java це вдалося.

Користуватися цим класом дуже просто. Спочатку потрібно створити об'єкт класу DateTimeFormatter і передати в нього шаблон, за яким відображатимуться дата й час:

DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern(шаблон);

де dtf — це змінна типу DateTimeFormatter, DateTimeFormatter.ofPattern() — це статичний метод класу DateTimeFormatter, а шаблон — це рядок, що задає шаблон, за яким відображатимуться дата й час.

Приклади

Код Виведення на екран
DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("MM-dd-yy");
String text = dtf.format( LocalDateTime.now() );
System.out.println(text);


02-22-19

У прикладі вище ми за допомогою методу ofPattern() створюємо об'єкт DateTimeFormatter на основі рядка-шаблону. А в наступному рядку за допомогою методу format() перетворюємо об'єкт типу LocalDateTime на рядок. Результат ви бачите на екрані.

У метод format() можна передати практично будь-який об'єкт із Date Time API.

Статичний метод ofPattern() теж дуже простий: отримує як параметр рядок-шаблон, а повертає об'єкт типу DateTimeFormatter. Найцікавіше міститься всередині шаблону.


2. Шаблон форматування

Рядок, переданий параметром, використовується як шаблон під час виведення інформації. MM замінюється на номер місяця, dd — на день місяця, yy — на номер року. Регістр літер має значення.

Повна таблиця перетворення часу має такий вигляд:

Літера Позначення
y Рік (Year)
M Місяць (Month)
d День (day)
H Години (Hours)
m Хвилини (Minutes)
s Секунди (Seconds)
S Мілісекунди
n Наносекунди

Взагалі, запам'ятати не складно.

А чому тоді в шаблоні з прикладу літери MM, dd та yy написані по два рази? А це вже цікавіше.

Загальна ідея

Кількість літер впливає на довжину тексту. Що більше літер, то довшим буде текст.

Якщо літеру H вказано один раз, то 9 година відображатиметься як 9, а якщо літеру H указано двічі поспіль, то 9 година відображатиметься як 09.

Якщо літеру y вказано двічі поспіль, то рік пишеться 2 цифрами, якщо 4 рази поспіль — 4-мя цифрами.

Якщо літеру M вказано двічі поспіль, то пишеться номер місяця, якщо тричі поспіль, то назва місяця (3 перші літери), якщо 4 рази поспіль, то повна назва місяця.

Приклад:

Код Виведення на екран
DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("MMMM-dd-yyyy");
String text = dtf.format( LocalDateTime.now() );
System.out.println(text);


February-22-2019


3. Повна таблиця шаблонів

Повна таблиця досить велика й дуже цікава:

Шаблон Варіанти шаблону Приклад Опис
y yy, yyyy 19; 2019 Рік
M/L M, MM, MMM, MMMM, MMMMM 1; 01; Jan; January; J Місяць
d d, dd 9; 09 День
H H, HH 2; 02 Години
m m, mm 3; 03 Хвилини
s s, ss 5; 05 Секунди
S S, SS, SSS, ... 1; 12; 123 Мілісекунди
n n 123456789 Наносекунди
G G, GGGG, GGGGG AD; Anno Domini; A; Ера
Q/q q, qq, qqq, qqqq 3; 03; Q3; 3rd quarter Квартал
w w 13 Тиждень року
W W 3 Тиждень місяця
E EEE, EEEE, EEEEE Mon; Monday; M День тижня
e/c e, ee, eee, eeee, eeeee 1; 01; Mon; Monday; M День тижня
a a PM AM або PM
h h 12 Час 1–12 годин
V VV Europe/Helsinki Часова зона
z z zzzz EET;  Eastern European Standard Time Часова зона
O O OOOO GMT+2;  GMT+02:00 Часова зона

Це, до речі, ще неповний список. Повний знаходиться за посиланням:

https://docs.oracle.com/en/java/javase/13/docs/api/java.base/java/time/format/DateTimeFormatter.html4. Парсинг часу

Клас DateTimeFormatter цікавий ще й тим, що може не тільки перетворювати дату й час на рядок за заданим шаблоном, але й виконувати зворотну операцію!

Аналіз і розбір рядка називають парсингом, від слова parse.

Отакий вигляд має цей процес:

Код Виведення на екран
DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("MMMM-dd-yyyy", Locale.ENGLISH);
LocalDate date = LocalDate.parse("February-23-2019", dtf);
System.out.println(date);


February-23-2019

Спочатку ми створюємо об'єкт DateTimeFormatter і задаємо в ньому шаблон парсингу.

Відтак викликаємо метод LocalDate.parse() або LocalTime.parse(), або LocalDateTime.parse() і передаємо в цей метод рядок, який потрібно розпарсити, і об'єкт DateTimeFormatter, який розуміє, як і за яким шаблоном слід розпарсити переданий текст.

Ще один приклад: цього разу з парсингом часу.

Код Виведення на екран
DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("HH:mm:ss");
LocalTime time = LocalTime.parse("23:59:59", dtf);
System.out.println(time);


23:59:59