JavaRush /Blog Java /Random-VI /ký tự bổ sung
Gleb411
Mức độ
Черкассы

ký tự bổ sung

Xuất bản trong nhóm
public static void main(String[] args){ System.out.println('\n'+'\r'); // WTF??? } Ai đó có thể giải thích tại sao trong trường hợp này đầu ra sẽ là số (23)? Cảm ơn bạn trước.
Bình luận
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION