JavaRush /Blog Java /Random-VI /Tạo cuộc trò chuyện qua Socket trong Java
moshpitq
Mức độ
Санкт-Петербург

Tạo cuộc trò chuyện qua Socket trong Java

Xuất bản trong nhóm
Tôi rất quan tâm đến việc tạo cuộc trò chuyện trên Intelijj IDEA! Tôi có một câu hỏi, tôi đã tạo một cuộc trò chuyện, tôi chạy nó, mọi thứ sẽ biên dịch nhưng bản thân cuộc trò chuyện đó vẫn hoạt động trong bảng điều khiển. Nói cho tôi biết, giả sử tôi muốn cố gắng giao tiếp với một người bạn thông qua cuộc trò chuyện này, nhưng anh ấy không có Intelijj IDEA. Làm cách nào bạn có thể làm cho nhiều người có thể truy cập một cuộc trò chuyện nếu bạn gửi nó cho họ hoặc qua Internet? Tôi chỉ muốn hiểu, nhưng không có gì viết về điều này trên Internet, nếu có ai biết cách thực hiện việc này thì hãy giúp đỡ!!!
Bình luận
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION