JavaRush /Blog Java /Random-VI /Ai là ai trong CNTT. Nhân sự, quản trị viên, DevOps và nh...

Ai là ai trong CNTT. Nhân sự, quản trị viên, DevOps và nhà phân tích kinh doanh làm gì?

Xuất bản trong nhóm
Xin chào! Khi mới bắt đầu nghĩ đến việc làm trong lĩnh vực CNTT, tôi hoàn toàn không biết công ty CNTT có những ngành nghề gì. Và tình cờ là tôi mới bắt đầu nghiên cứu thứ đầu tiên đến với mình, đó là Java. Bây giờ tôi đã làm việc với tư cách là nhà phát triển Java được vài năm, tôi biết một công ty CNTT bao gồm những chuyên gia nào và ai chịu trách nhiệm về những gì trong đó. Và bạn biết đấy, nếu tôi chọn lại, nhưng với nhận thức này, tôi vẫn sẽ chọn phát triển bằng Java. Nhưng như người ta nói, không có đồng chí nào theo sở thích. Một nhà phát triển Java có rào cản gia nhập rất cao và vâng, không phải ai cũng thích phát triển. Một số người có thể thích làm việc với mọi người hơn. Hoặc thực hiện vai trò hỗ trợ kỹ thuật. Hoặc thử nghiệm chức năng đã được phát triển, đây là một công việc yên tĩnh hơn. Hoặc tạo một thiết kế cho một trang web. Ai là ai trong CNTT. Nhân sự, quản trị viên, DevOps và nhà phân tích kinh doanh làm gì - 1Hôm nay tôi muốn xem xét những “hoặc” này, hay đúng hơn là thảo luận một chút về các ngành nghề hiện có trong các công ty CNTT, các kỹ năng cần thiết đối với họ, trách nhiệm, mức lương (theo Dou). Hãy để tôi đặt trước ngay rằng điều này có thể không bao gồm tất cả các ngành nghề có thể có trong CNTT: Tôi sẽ chỉ nói về những ngành mà tôi đã gặp hoặc ít nhất là tôi đã nghe nói đến. Cũng lưu ý rằng tùy thuộc vào công ty, nghĩa vụ đối với một nghề cụ thể có thể thay đổi một chút. Nếu tôi đưa ra bất kỳ ý tưởng nào cho ai, tôi sẽ thêm chúng vào nghiệp của mình)) Ngay cả khi bạn không xem xét các lựa chọn thay thế cho nghề lập trình viên Java, bạn chắc chắn nên biết ai làm gì trong lĩnh vực CNTT, để bạn có thể cảm thấy tự tin hơn. bất kỳ công việc nào từ các công ty ban đầu. Đi!

1. Nhà tuyển dụng

Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chuyên gia gặp bạn ở lối vào công ty - nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng là một chuyên gia tìm kiếm người để lấp chỗ trống trong một công ty. Trách nhiệm chính của nhà tuyển dụng là giao tiếp với mọi người. Rất nhiều giao tiếp với mọi người. Chuyên gia này đàm phán và xây dựng mối quan hệ tin cậy với mọi người nên anh ta phải có kỹ năng giao tiếp phát triển tốt. Vì vậy, nếu bạn là người hướng nội và không thực sự thích giao tiếp với mọi người thì nghề này rõ ràng không phù hợp với bạn. Nhưng nếu bạn yêu thương mọi người và thích giao tiếp với họ thì đây rõ ràng là một nghề rất đáng để quan tâm. Ai là ai trong CNTT. Nhân sự, quản trị viên, DevOps và nhà phân tích kinh doanh làm gì - 2Trách nhiệm của nhà tuyển dụng bao gồm:
 • lấp đầy các vị trí tuyển dụng của công ty, tìm kiếm ứng viên phù hợp:
  • viết quảng cáo tìm kiếm chuyên gia kèm theo mô tả về vị trí tuyển dụng và đăng chúng trên các trang web đặc biệt;
  • xem sơ yếu lý lịch của các ứng viên, trong đó đôi khi có thể có rất, rất nhiều (ví dụ: nếu bạn cần một nhà phát triển cấp cơ sở);
  • thư từ với những ứng viên đôi khi không dễ tìm và nhà tuyển dụng phải thu hút ứng viên phù hợp từ công ty khác;
  • tiến hành một cuộc phỏng vấn, điều này sẽ giúp kiểm tra ứng viên (ví dụ: về mức độ phù hợp) và loại bỏ những ứng viên không phù hợp;
  • проведение кандидата через цепочку этапов рекрутинга (для разных специальностей и компаний эти этапы могут отличаться);
  • предоставление feedback (обратной связи) кандиdate в случае отказа;
  • ведение внутренней базы кандидатов.
  Вы должны понимать, что специалисты, с которыми вы будете вести диалог, не всегда будут общительными и вежливыми: могут попадаться весьма грубоватые or замкнутые люди, и нужно уметь найти общий язык и с ними и уметь сохранять вежливое общение. Ну и при этом не падать духом, независимо от любых обстоятельств: ни от месяцев безрезультатных поисков заветного кандидата, ни от общения с неадекватными кандидатами. Необходимые навыки:
  • проактивность;
  • коммуникабельность (ещё называемая soft скиллами);
  • адекватность;
  • базовое ориентирование ориентирование в технической части;
  • ориентирование в сайтах для поиска специалистов;
  • стрессоустойчивость.
  В основном процесс найма кандидата начинается с того, что рекрутеру приходит request на определенную вакансию, после чего он общается с менеджером проекта, узнает подробности, и уже на основании этой информации составляет описание вакансии. После этого — публикует описание вакансии на различных сайтах для поиска работы и, помимо этого, сам приступает к активному поиску через соцсети (например, Linkedin), через Howие-то события для людей данной вакансии, через знакомства. После того, How найден кандидат нужного профиля, рекрутер проводит первичное интервью, на котором обсуждаются уровень salaries, детали проекта и позиции, на которую рассматривается кандидат, и так далее. Также рекрутер должен быть немного и психологом, чтобы увидеть, насколько человек адекватен и приживется ли в компании (и на проекте). Ведь если взять неподходящего человека, который через два месяца может развернуться и уйти or что-то начудить, то это будет потеря времени и денег. IT — это бизнес, а бизнес таких вещей не любит. Далее рекрутер организовывает интервью с техническими специалистами и менеджментом. Если кандидат успешно прошел эти круги ада все собеседования, рекрутер составляет контракт и обсуждает различные детали: date выхода на работу, необходимое оборудование и так далее, и передает специалиста на попечительство HR-специалиста.

  2. HR-специалист

  После того, How человек попадает в компанию, его знакомят с HR (Human Resources) специалистом, который поможет в адаптации в компании и ее коллективе. Помимо того, HR — это сотрудник, который постоянно взаимодействует с коллективом компании, развивает корпоративную культуру, оказывает помощь в развитии коллег. У человека на данной позиции также должны быть великолепные коммуникативные способности, умение решать конфликты и быть тем самым огоньком, который согревает и объединяет коллектив. Основная обязанность данного специалиста — создание уюта внутри компании, чтобы всем сотрудникам было хорошо и комфортно, чтобы их было сложнее переманить, и они не хотели уходить с данной компании вовсе. Другими словами, они выполняют функцию удержания сотрудников. Она заключается не в том, чтобы принудительно с помощью контракта привязать людей к компании, а в том, чтобы создать такие условия, при которых люди сами будут хотеть оставаться на текущем месте и наслаждаться своей работой. Собственно, этим и занимаются HR-специалисты компании. Этого они добиваются с помощью построения системы мотивации, плана индивидуального развития How профессиональных, так и личностных качеств, организацией различных событий, вроде корпоративов, соревнований по теннису, “Мафии”, различных квестов, хэллоуинского движения... и организацией других “плюшек” от компании.Кто есть кто в IT. Чем занимаются HR, админы, DevOps и бизнес-аналитики - 3Также HR периодически проводит беседы с сотрудниками, чтобы понимать, насколько они довольны компанией, своим проектом, задачами на проекте, взаимоотношениями в коллективе. Возможно, человек немного не дотягивает в знаниях Howой-то области и необходимо организовать его обучение: отправить на курсы or привлечь специалиста по данному направлению в качестве наставника. Давайте далее обсудим непосредственно обязанности HR-специалиста:
  • составление индивидуального плана развития сотрудников;
  • организация и проведение различных событий внутри компании;
  • организация соцпакета (медстраховка, отпуски и так далее);
  • улучшение офисного пространства;
  • проведение процесса увольнения;
  • организация внутренних митапов учебных событий (например, внутренние курсы английского);
  • проведение бесед с сотрудниками для установления уровня лояльности и вероятности ухода человека из компании.
  На самом деле спектр обязанностей HR-специалиста гораздо шире и может отличаться от компании к компании. Необходимые навыки схожи с навыками рекрутера:
  • отзывчивость;
  • проактивность;
  • коммуникабельность;
  • адекватность;
  • базовое ориентирование в технической части;
  • стрессоустойчивость;
  • многозадачность.
  Но, пожалуй, самым важным навыком or качеством будет всё же любовь к людям. В последнее время, во многих компаниях профессия рекрутера и HR специалиста объединена в одну. Согласно Dou, по Киеву средняя зарплата начинающего специалиста HR/recruiter — 450$. Средняя зп по Киеву для данных специалистов — 820-1800$: всё зависит от опыта и компании. Если вам нравится идея создания тепла и уюта в компании, дерзайте, это явно ваше направление))

  3. System admin

  Системный администратор (сисадмин) — это специалист, который ответственен за обслуживание, настройку и надежную работу компьютерных систем, сетей и serverов. Когда сотрудникам компании нужна помощь в настройке, установке Howого-то программного обеспечения or необходимо Howое-то техническое оборудование (например, компьютер), дополнительный монитор or даже наушники, составляется request к системному администратору, который How правило закреплен за одним офисом и, собственно, “решает” проблемы данного рода в этом офисе.Кто есть кто в IT. Чем занимаются HR, админы, DevOps и бизнес-аналитики - 4Также системные администраторы активно решают проблемы с компьютерными и serverными системами, чтобы уменьшить сбои в работе внутри компании. Как правило данные специалисты начинают свою карьеру с образования в области информатики, информационных технологий or инженерии, ведь требования к системному администратору включают глубокое понимание компьютерного программного обеспечения, оборудования и сетей. Эти специалисты должны также следить за обновлением программного обеспечения, аппаратного обеспечения и управлять им. Именно системный администратор обслуживает операционные системы, бизнес-applications, инструменты безопасности, веб-serverы, электронную почту, компьютеры. Также в обязанности администратора может входить мониторинг и настройка корректной работы внутренних serverов. Как правило эти специалисты и занимаются настройкой новых учетных записей и администрированием их активного каталога. Обязанности системного администратора:
  • установка и конфигурирование аппаратного и программного обеспечения;
  • устранение неполадок в системе;
  • создание и настройка новых пользователей во внутренних системах компании;
  • обеспечение удаленного доступа;
  • техническая поддержка сотрудников;
  • закупка нового технического оборудования и выдача его сотрудникам (ну и учёт, кому что дал);
  • настройка сетей;
  • информационная безопасность;
  • настройка serverов (администрирование serverов).
  У системного администратора возможны разделения на подспециализации, в которых обязанности и необходимые навыки немного могут разниться Рассмотрим некоторые из них: Системный администратор офиса — специалист, который отвечает за работоспособность компьютерной техники и обслуживанием сети офиса. Выполняет все обязанности по технической поддержке пользователей (Support). Данная специализация, пожалуй, самая распространенная из всех, так How ни один офис компании не проживёт без такого специалиста. Необходимы навыки:
  • знание различных ОС;
  • хорошее знание “железа” (внутренних составляющих компьютеров);
  • ориентирование в бухгалтерский программах типа 1С;
  • навыки в прокладывании локальной сети;
  • поверхностные знания в БД и языках программирования;
  • понимание принципов работы сети.
  Следующие спецorзализации более редкие: Администратор веб-serverа — занимается установкой, настройкой и обслуживанием программного обеспечения веб-serverов. Необходимые навыки:
  • знание unix систем;
  • навыки в настройке веб-serverа Apache;
  • навыки в настройке почтовых serverов;
  • навыки в настройке веб-serverа IISS;
  • глубокое понимание модели OSI;
  • знание стека протоколов TCP/IP.
  Администратор баз данных — специализируется на обслуживании баз данных (не путать с разработчиком баз данных!). Необходимы навыки:
  • глубокое знание одной из СУБД (PostgreSQL, MySQL, Oracle, MS SQL и так далее);
  • навыки администрирования выбранной БД;
  • знания языка SQL;
  • знание операционной системы, на которой работает БД.
  Администратор сети — специализируется на обслуживании и разработке сетей. Необходимы навыки:
  • глубокое знание сетевых протоколов;
  • навыки в маршрутизации;
  • знакомство с реализации VPN;
  • понимание биллинговых систем;
  • познания в области активного сетевого оборудования.
  Зарплата начинающего специалиста System admin по Киеву, согласно Dou, отсутствует, но если взять всю Украину, то это будет в среднем 300$, поэтому для Киева это будет где-то в районе 450$ (столица How-ниHow). Медиана зарплат по Киеву для данных специалистов — 650-1500$. Опять же, всё зависит от вашего опыта и щедрости компании. Если вы обожаете ковыряться в “железе” и часто возникающие проблемы для вас — это “вызов”, то эта профессия явно для вас.

  4.DevOps

  Для понимания, кто такой DevOps специалист, нужно сперва познакомиться с понятием Development Operations. Development Operations — это серия практик и процессов для ускорения и автоматизации аспектов разработки, тестирования и выпуска программного обеспечения, что в свою очередь позволяет осуществлять непрерывную доставку и обновления ПО.Кто есть кто в IT. Чем занимаются HR, админы, DevOps и бизнес-аналитики - 5Если программисты и тестировщики ответственны за Development, а администраторы, в свою очередь, за Operations, то специалист, который вовлечен и непосредственно в разработку, и в деплой и эксплуатацию системы, — это DevOps. Данная профессия — это что-то среднее между системным администратором, разработчиком и тестировщиком:Кто есть кто в IT. Чем занимаются HR, админы, DevOps и бизнес-аналитики - 6DevOps-ы — это именно те ребята, которые разворачивают приложение на serverе, конфигурируют весь этот процесс. Например, будут запускаться тесты — не будут, or может настроить так, чтобы приложение не могло быть развернуто без успешного прохождения Sonar проверки. Также они активно мониторят производительность, и в случае чего активно бьют в колокол, а точнее, поднимают шум в команде разработчиков, что возникла такая-то проблема. Специалисты данного направления жизненно необходимы, когда на проекте возникают проблемы с масштабированием, стабильностью, работой под нагрузкой or развертыванием на продакшене. Обязанности DevOps:
  • автоматизация процессов;
  • развертывание нового релиза, полученного от разработчиков;
  • снижение частоты отказов новых релизов;
  • создание необходимых условий в инфраструктуре для нормального функционирования ПО;
  • обеспечение безопасности систем;
  • управление инструментами CI/CD;
  • тестирование и создание инфраструктуры для запуска тестов;
  • автоматизация различных процессов.
  Из минусов хотелось бы отметить то, что возможны различные ночные поломки, которые ну ниHow не могут ждать до утра, и тогда вам возможно придется ночью всё восстанавливать. Ведь опять же, это все бизнес, а бизнес — это деньги. Необходимые навыки для DevOps специалиста:
  • опыт в разработке or системном администрировании;
  • широкие технические познания;
  • отличное знание ОС;
  • знание стека протоколов TCP/IP;
  • знание принципа работы DNS, модели OSI;
  • навыки в маршрутизации;
  • поверхностное знакомство с БД;
  • CI/CD. Jenkins;
  • Git;
  • Docker;
  • знание современных подходов к управлению инфраструктурой.
  Зарплаты у DevOps-ов одни из самых больших, поэтому нечего удивляться, что даже новичок будет в среднем по Киеву получать 800$. Диапазон зарплат по Киеву для данных специалистов варьируется в пределах 2000-4200$ (а спрос на данных специалистов только растёт). Если вы любите сложные технические вызовы и большие salaries, а ночные поломки вас абсолютно не пугают, то эта специальность явно ваша!

  5.Business analyst

  Бизнес-аналитик — специалист, который является некоторым промежуточным звеном между заказчиками и командой разработчиков. Он исследует request заказчика, консультируется с разработчиками, находит наиболее эффективное решение и на его основе создает спецификацию (подробное описание требований), по которой в дальнейшем и создаётся продукт. Этот человек служит чем-то вроде переводчика между конечным пользователем и стороной разработки. То есть, бизнес-аналитики несут ответственность за понимание и оценку меняющихся потребностей бизнеса, ведут диалог с заказчиком по поводу функционала Howих-то изменений и после этого доносят всё это до команд разработчиков.Кто есть кто в IT. Чем занимаются HR, админы, DevOps и бизнес-аналитики - 7Помимо связи с представителями заказчика, бизнес-аналитики могут выступать в качестве связующего звена и между командами программистов, и помогать поддерживать и переводить потребности бизнеса в функционал. Опять же, требования к бизнес-аналитикам могут различаться в зависимости от должности, How и обязанности бизнес-аналитика могут отличаться от компании к компании. Но несмотря на это, их основная цель — анализ, оценка и уточнение процессов. Давайте подведем черту и посмотрим, Howие же основные обязанности есть у бизнес-аналитика:
  • понимание того, что хочет заказчик (ну хоть попытаться стоит);
  • анализ бизнес-модели продукта;
  • создание спецификаций и ТЗ (технического задания) на основе требований заказчика;
  • поддержание связи между программистами и заказчиками (между бизнесом и разработкой);
  • повышение качества IT-продуктов;
  • консультация команд разработки;
  • анализ рынка;
  • ориентирование в проблемах бизнеса;
  • прогнозирование и сбор требований для продукта;
  • выявление областей для улучшения продукта;
  • составление отчётов.
  Иногда понять, что хочет заказчик, — весьма и весьма трудная задача, ведь он и сам не до конца понимает, что ему надо. Тут, возможно, стоит проявить инициативу и что-нибудь предложить заказчику самому на основе анализа рынка, своего опыта и навыков. Необходимые навыки для бизнес аналитика:
  • желательно — высшее образование в сфере делового администрирования or бизнес-анализе;
  • познания в теории бизнес-анализа;
  • базовое ориентирование в технической части;
  • аналитический склад ума;
  • коммуникабельность;
  • понимание структуры бизнеса;
  • знание основных методологий разработки;
  • навыки в разработке требований, таких How методы определения требований к процессам, сеансы JAD / RAD и так далее;
  • разработка сценариев использования программы;
  • изображение процессов с помощью блок-схем;
  • умение продавать лучшие с позиции бизнеса решения.
  Рынок непрерывно растет, и сейчас создание нового продукта (applications) стало фактически невозможным без бизнес-аналитика, который сможет проанализировать потребности рынка в данном приложении, возможных конкурентов и вектора, который нужно задать для продукта. Ведь если не исследовать рынок и рентабельность продукта, можно так неплохо прогореть: How можно окупить дорогостоящую разработку, если в итоге программой никто не заинтересуется? Но How правило бизнес-аналитик не один пытается понять видение клиента: с заказчиком еще коммуницирует представитель более утонченной профессии — дизайнер. По Киеву зарплата бизнес-аналитика новичка — в среднем 500$. Диапазон зарплат по Киеву для специалистов данного направления — 1300-3000$. Если у вас всегда была жилка предпринимателя, понимание финансовых вопросов — это ваше всё, и ваши коммуникативные навыки на уровне, вам отлично подойдёт профессия бизнес-аналитик.

  6. Designer

  Дизайнер (UX/UI) — специалист, проектирующий пользовательские интерфейсы. UX — пользовательский опыт (user experience) — это опыт, который получает пользователь при использовании сайта or applications. В общем, это область между дизайном и аналитикой — размышления о том, Howие ощущения вызывает продукт. Собственно, это больше про логику взаимодействия с продуктом (How всё работает, к примеру, на сайте). UI — пользовательский интерфейс (user interface) — это визуализация прототипа, разработанного на основе пользовательского опыта и анализа целевой аудитории. Другими словами, это работа над графической частью интерфейса (над самими логотипами, видом кнопочек, шрифтов и так далее). Как правило UX и UI связаны настолько тесно, что грань между понятиями почти размывается. Собственно, поэтому обычно проектированием интерфейсов занимается один и тот же дизайнер, и его профессия пишется через слеш.Кто есть кто в IT. Чем занимаются HR, админы, DevOps и бизнес-аналитики - 8Обязанности дизайнера:
  • коммуникация с клиентом (заказчиком) для определения их требований относительно дизайна;
  • консультация How клиентов, так и команд разработчиков относительно дизайна интерфейса;
  • анализ информации о проекте и его аудитории;
  • разработка стилей, используемых в продукте;
  • создание графических макетов продукта, включая выбор цветов, изображений, шрифтов и других графических элементов;
  • создание логотипов, оригинальных изображений и иллюстраций;
  • корректировка макета на основе обратной связи от заказчика.
  Одним из плюсов в работе дизайнеров можно назвать то, что несложно находить работу на фрилансе, так что если вы, к примеру, новичок в этом деле, то вперед набивать себе резюме на фрилансе! Необходимые навыки для дизайнера:
  • творческая жилка;
  • тонкое понимание последних тенденций графического дизайна;
  • Kỹ năng làm việc với các phần mềm thiết kế và các công cụ wireframing (như Figma, Adobe Illustrator, Sketch, Photoshop, v.v.);
  • Tiếng Anh – trình độ B2+, vì bạn cần giao tiếp nhiều với khách hàng;
  • Mong muốn có được trình độ học vấn cao hơn về khoa học máy tính;
  • đã phát triển kỹ năng giao tiếp vì bạn phải tương tác nhiều, đặc biệt là với khách hàng (và xét cho cùng thì bạn cũng đại diện cho công ty của mình với họ).
  Кто есть кто в IT. Чем занимаются HR, админы, DevOps и бизнес-аналитики - 9Công việc của một nhà thiết kế đáng chú ý hơn nhiều so với công việc của một lập trình viên hoặc người quản lý thông thường. Rốt cuộc, bạn có thể truy cập một sản phẩm đang hoạt động (ví dụ: một trang web) và xem kết quả thực sự của công việc của bạn (và thậm chí khoe khoang với bạn bè của bạn), vì kết quả công việc của bạn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Đồng thời, nếu bạn là một nhà phát triển phụ trợ, đối với tôi, có vẻ như sự hài lòng về kết quả công việc sẽ ít hơn nhiều: bạn không thể chỉ hiển thị trang web cho một người bạn và nói: đó là những gì tôi đã làm. Công việc của bạn không quá trực quan. Ngoài ra, hãy cố gắng giải thích rằng bạn đã làm việc trên chức năng này và chức năng đó mà bạn tự hào (và cuối cùng, chức năng đó có thể đã được ai đó sau bạn thay đổi và bạn sẽ không biết). Ở Kiev, mức lương trung bình cho một nhà thiết kế mới vào nghề là 550 USD . Mức lương trung bình của các chuyên gia trong lĩnh vực này ở Kiev là 1000-2300 USD . Xét cho cùng, thiết kế là một nghề sáng tạo, giống như một nghệ sĩ. Và nếu bạn có cùng sở thích “sáng tạo” thì nghề này chắc chắn là dành cho bạn. Trên thực tế, đây là lúc chúng ta sẽ kết thúc phần đầu tiên trong bài đánh giá ngắn gọn của mình. Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ nói về những điều thú vị nhất - nhà phát triển phụ trợ và giao diện người dùng, QA và người quản lý dự án.Кто есть кто в IT. Чем занимаются HR, админы, DevOps и бизнес-аналитики - 10
 • Bình luận
  TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
  GO TO FULL VERSION