JavaRush /Blog Java /Random-VI /Trình đọc tệp
mrserfr
Mức độ
Киев

Trình đọc tệp

Xuất bản trong nhóm
Chào buổi chiều Vui lòng giải thích phương thức hành động FileReader. Nó có đọc toàn bộ dòng và sau đó chuyển sang dòng tiếp theo không? Hay bằng ký hiệu? Trong mã này: chính xác thì các dòng làm gì: BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); BufferedReader fileReader = new BufferedReader(new FileReader(reader.readLine())); ArrayList lines = new ArrayList (); String line; while((line = fileReader.readLine()) != null) { int i = Integer.parseInt(line); lines.add(i); } String line; while((line = fileReader.readLine()) != null){}
Bình luận
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION