JavaRush /בלוג Java /Random-HE /פעולות מספר ב-Java

פעולות מספר ב-Java

פורסם בקבוצה
שלום! היום נסתכל על נושא חשוב מאוד, כלומר, פעולות מספר ב-Java . מספרים נמצאים בכל מקום בתכנות. אם תחפרו בתכנית הלימודים בבית הספר, תזכרו שכל המידע במחשב מוצג בפורמט מספרי - שילובים של אפסים ואחדים - הנקרא גם קוד בינארי. פעולות מספר ב-Java - 2יש הרבה מאוד פעולות על מספרים בתכנות, אז נסתכל על החשובות שבהן עם דוגמאות :)

פעולות אריתמטיות

נתחיל מהדבר הפשוט ביותר – בפעולות אריתמטיות. אלו הם החיבור הידוע (סימן+), חיסור (-), כפל (*) וחילוק (/).
public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = 33;

    System.out.println(x+y);
    System.out.println(x-y);
    System.out.println(x*y);
    System.out.println(x/y);
  }
}
פלט מסוף:

1032
966
32967
30
כבר השתמשת בכל זה. ניתן להוסיף להם מבצע %- שאר החלוקה.
public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 33;
    int y = 33%2;
    System.out.println(y);
  }
}
פלט מסוף:

1
בדוגמה זו, אנו מחלקים 33 ב-2. כתוצאה מכך, נקבל 16 ונשאר "זנב" נוסף שאינו מתחלק ב-2 - אחד. "זנב" זה יהיה תוצאה של פעולת "שארית החלוקה". Java (כמו גם מתמטיקה) מיישמת אופרטורים להשוואה . אתה בטח מכיר אותם גם מבית הספר:
 • שווים ( ==)
 • יותר ( >)
 • פחות ( <)
 • גדול מ או שווה ל ( >=)
 • פחות מ או שווה ל ( <=)
 • לא שווה ( !=)
כאן כדאי לשים לב לנקודה חשובה אחת בה רבים מתחילים טועים. פעולת "שווה" כתובה כ ==, ולא בסימן אחד =. סימן היחידה =ב-Java הוא אופרטור הקצאה, שבו למשתנה מוקצה מספר, מחרוזת או ערך של משתנה אחר. פעולות מספר ב-Java - 3
public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 33;
    int y = 999;
    System.out.println(x=y);// expect false to be printed to the console
  }
}
פלט מסוף:

999
אופס! ברור שזו לא התוצאה שציפינו לה. זהו סוג אחר לגמרי של נתונים: ציפינו לראות boolean, אבל קיבלנו מספר. הסיבה לכך היא שבסוגריים יש לנו פעולת הקצאה, לא השוואה. x=y הערך y(999) הוקצה למשתנה xולאחר מכן הדפסנו אותו xלקונסולה. אפשרות נכונה:
public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 33;
    int y = 999;
    System.out.println(x==y);
  }
}
פלט מסוף:

false
כעת השווינו נכון את 2 המספרים! :) תכונה נוספת של פעולת ההקצאה ( =) היא שניתן לבצע אותה "משורשרת":
public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = 33;
    int z = 256;

    x = y = z;
    System.out.println(x);
  }
}
פלט מסוף:

256
זכור: ההקצאה מתבצעת מימין לשמאל. ביטוי זה ( x = y = z) יבוצע בשלבים:
 • y = z, כלומר, y = 256
 • x = y, כלומר x = 256

פעולות לא חוקיות

הם נקראים "אנריים" מהמילה "אונו" - "אחד". הם קיבלו את השם הזה מכיוון שבניגוד לקודמים, הם מבוצעים על מספר אחד, ולא על כמה. אלו כוללים:
 • מינוס לא נורמלי. זה הופך את הסימן של המספר.

  public class Main {
  
    public static void main(String[] args) {
  
      int x = 999;
  
      // change the sign for the first time
      x = -x;
      System.out.println(x);
  
      // change the sign a second time
      x= -x;
      System.out.println(x);
    }
  }

  פלט מסוף:

  
  -999
  999

  השתמשנו במינוס האנרי פעמיים. כתוצאה מכך, המספר שלנו הפך שלילי בהתחלה, ואז שוב חיובי!

 • הגדל ( ++) והקטין ( --)

  פעולה ++מגדילה מספר באחד, ופעולה --מקטינה אותו באותה יחידה.

  public class Main {
  
    public static void main(String[] args) {
  
      int x = 999;
      x++;
      System.out.println(x);
  
      x--;
      System.out.println(x);
    }
  }

  פלט מסוף:

  
  1000
  999
צורת סימון זו עשויה להיות מוכרת לך אם שמעתם על שפת C++. בעזרת שם מעניין כל כך, יוצריו העבירו את הרעיון שלהם: "C++ היא הרחבה של שפת C." גרסה משופרת פופולרית של Notepad נקראת Notepad++ נקודה חשובה. ישנם שני סוגים של פעולות הגדלה והקטנה: postfix וקידומת. x++- סימון postfix ++x- סימון קידומת מה ההבדל המהותי אם אתה שם פלוסים ומינוסים לפני או אחרי המספר? בואו נראה בדוגמה:
public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = x++;
    System.out.println(y);
  }
}
פלט מסוף:

999
משהו לא בסדר! רצינו להגדיל xב-1 ולהקצות ערך חדש למשתנה y. כלומר, y צריך להיות שווה ל-1000. אבל יש לנו תוצאה שונה - 999. מסתבר שהיא xלא הוגדלה, ופעולת ההגדלה לא עבדה? איך זה עבד. כדי לאמת זאת, נסה להדפיס x למסוף בסוף :)
public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = x++;
    System.out.println(y);
    System.out.println(x);
  }
}
פלט מסוף:

999
1000
למעשה, זו הסיבה לפעולת ה-postfix נקראת כך: היא מבוצעת אחרי הביטוי הראשי. כלומר, במקרה שלנו: int y = x++; תחילה הוא מבוצע y = x(והמשתנה y יקבל את ערכו המקורי x), ורק לאחר מכן x++ .מה אם לא נסתפק בהתנהגות זו? עליך להשתמש בסימון הקידומת:
public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = ++x;
    System.out.println(y);
  }
}
במקרה זה זה יעבוד קודם ++x ורק לאחר מכן. y = x; את ההבדל הזה כדאי לזכור מיד כדי לא לעשות טעויות בתוכנית אמיתית, שבה כל התנהגות יכולה להתהפך בגלל זה :)

פעולות משולבות

בנוסף, בג'אווה יש מה שנקרא פעולות משולבות. הם משתמשים בשילוב של שתי פעולות:
 • מְשִׁימָה
 • פעולה אריתמטית
זה כולל פעולות:
 • +=
 • -=
 • *=
 • /=
 • %=
בואו נסתכל על דוגמה:
public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int x = 999;
    int y = 33;

    x += y;
    System.out.println(x);
  }
}
פלט מסוף:

1032
x += yאומר x = x + y. רק למען הקיצור, משתמשים בשני תווים ברצף. זה עובד גם עם שילובים של -=, *=, /=ו %=.

פעולות לוגיות

בנוסף לפעולות על מספרים, ל-Java יש גם פעולות על משתנים בוליאניים - trueו false. פעולות אלו מבוצעות באמצעות אופרטורים לוגיים
 • !- מפעיל "לא". הופך את הערך של משתנה בוליאני

  public class Main {
  
    public static void main(String[] args) {
  
      boolean x = true;
      System.out.println(!x);
    }
  }

  פלט מסוף:

  
  false

 • &&- אופרטור "AND". מחזירה ערך trueרק אם שני האופרנדים הם true.

  public class Main {
  
    public static void main(String[] args) {
  
      System.out.println(100 > 10 && 100 > 200);
      System.out.println(100 > 50 && 100 >= 100);
    }
  }

  פלט מסוף:

  
  false
  true

  התוצאה של הפעולה הראשונה היא false, מכיוון שאחד התנאים הוא שקר, כלומר 100 > 200. האופרטור דורש שכל התנאים יהיו אמיתיים (כמו בשורה השנייה, למשל) &&כדי להחזיר .true

 • ||- אופרטור "OR". מחזירה trueכאשר לפחות אחד מהאופרנדים נכון.

  כאן הדוגמה הקודמת שלנו תעבוד אחרת:

  public class Main {
  
    public static void main(String[] args) {
  
      System.out.println(100 > 10 || 100 > 200);
    }
  }

  פלט מסוף:

  
  true

  Выражение 100 > 200 по-прежнему ложно, но оператору “or” вполне достаточно, что первая часть (100 > 10) является истинной.

הערות
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION