JavaRush /Java блогу /Random-KY /BufferedReader жана BufferedWriter

BufferedReader жана BufferedWriter

Группада жарыяланган
Java BufferedReader классы символдорду, массивдерди жана саптарды эффективдүү окууну иштетүү үчүн окулган символдорду буферлөө менен символ киргизүү агымынан текстти окуйт. Конструктордогу экинчи параметр катары буфердин өлчөмүн көрсөтсөңүз болот.
BufferedReader жана BufferedWriter - 1
Дизайнерлер:
BufferedReader(Reader in) // Creates a character input buffer stream that uses the default buffer size.
BufferedReader(Reader in, int sz) // Creates a character input buffer stream that uses the specified size.
Методдор:
close() // close the stream
mark(int readAheadLimit) // mark the position in the stream
markSupported() // does it support thread tagging
int read() // read buffer
int read(char[] cbuf, int off, int len) // read buffer
String readLine() // next line
boolean ready() // can the thread read
reset() // reset stream
skip(long n) // skip characters
BufferedReader жана BufferedWriter класстарын колдонуунун мисалы: Файлды окуу:
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class FileReaderExample {

	public static void main(String[] args) {
		String inputFileName = "file.txt";

		try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(inputFileName))) {
			String line;
			while ((line = reader.readLine()) != null) {
				System.out.println(line + "\n");
			}
		}
        catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}

}
Java BufferedWriter классы тамгаларды, массивдерди жана саптарды эффективдүү жазууну иштетүү үчүн жазылган символдорду буферлөө менен символдордун чыгуу агымына текст жазат. Конструктордогу экинчи параметр катары буфердин өлчөмүн көрсөтсөңүз болот. Дизайнерлер:
BufferedWriter(Writer out) // Creates a character output buffer stream that uses the default buffer size.
BufferedWriter(Writer out, int sz) // Creates a character output buffer stream that uses the specified size.
Методдор:
close() // close the stream
flush() // pass data from buffer to Writer
newLine() // wrap to new line
write(char[] cbuf, int off, int len) // write to buffer
write(int c) // write to buffer
write(String s, int off, int len) // write to buffer
Java BufferedReader жана BufferedWriter класстарын колдонуунун мисалы: Файлга жазуу
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

public class FileWritterExample {

	public static void main(String[] args) {
		String outputFileName = "file.txt";
		String[] array = { "one", "two", "three", "four" };

		try (BufferedWriter writter = new BufferedWriter(new FileWriter(outputFileName))) {
			for (String value : array) {
				writter.write(value + "\n");
			}
		}
    catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}

}
FileWriterдискке маалыматтарды дароо жазат жана ага ар бир жолу кире алат, буфер орогуч катары иштейт жана тиркемени тездетет. Буфер өзүнө маалыматтарды, анан дискке файлдардын чоң бөлүгүн жазат. Биз консолдон маалыматтарды окуп, аны файлга жазабыз:
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class ConsoleReaderExample {

	public static void main(String[] args) {
		String outputFileName = "file.txt";

		try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in))) {
			try (BufferedWriter writter = new BufferedWriter(new FileWriter(outputFileName))) {
				String line;
				while (!(line = reader.readLine()).equals("exit")) { // Break the loop when writing the line exit
					writter.write(line);
				}
			}
		}
     catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}

}
Комментарийлер
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION