JavaRush /Java Blog /Random-TK /Keti Sierra we Bert Bates tarapyndan Java öwrenmekde ýalň...
lookinbody
Dereje
Москва

Keti Sierra we Bert Bates tarapyndan Java öwrenmekde ýalňyşlyk

Toparda çap edildi
Hemmäňiziň haýyrly bolsun! Iş bilen JavaRush arasynda, Keti Sierra we Bert Batesiň “ Java öwrenmegi ” satyn alyp başladym . Bu gün okuw kitabynda başga bir öý işini etdim. Meseläni " üçburçluk " çözüp bilmedim 95-nji sahypa. IntelliJ IDEA-da jogap maňa gerek däldi. Iki sagat geçirdim, mümkin bolan ähli wariantlary synap gördüm, hiç zat netije bermedi. Tüýkürdi we jogaplary üçin gitdi. Ilkinji kararym bar. Netijede, bu kody IntelliJ IDEA girizseňiz, okuw kitabynda ýazylan jogap bolmaz. Okuw kitabynda ýalňyşlykJogaplardan dogry çözgüt şeýle:
public class Triangle
{
  double area;
  int height;
  int lenght;
  public static void main(String[] args)
  {
    int x = 0;
    Triangle [] ta = new Triangle[4];
    while (x < 4)
    {
      ta[x] = new Triangle();
      ta[x].height = (x + 1) * 2;
      ta[x].lenght = x + 4;
      ta[x].setArea();
      System.out.print("треугольник " +x+ ", зона");
      System.out.println(" = " + ta[x].area);
      x = x + 1;
    }
    int y = x;
    x = 27;
    Triangle t5 = ta[2];
    ta[2].area = 343;
    System.out.print("y = " + y);
    System.out.println(", зона t5 = " + t5.area);
  }
  void setArea()
  {
    area = (height + lenght) / 2;
  }
}
Okuw kitabynyň awtorlarynyň pikirine görä:
треугольник 0, зона = 4.0
треугольник 1, зона = 10.0
треугольник 2, зона = 18.0
треугольник 3, зона = 28.0
y = 4, зона t5 = 343.0
Aslynda jogap şeýle:
треугольник 0, зона = 3.0
треугольник 1, зона = 4.0
треугольник 2, зона = 6.0
треугольник 3, зона = 7.0
y = 4, зона t5 = 343.0
Mende diňe iki mümkin jogap bardy:
 1. Tehniki doly dällik we ýalňyşlyk.

 2. Kitap Java 5.0 ulanyp ýazyldy, meseläni Java 8.0-de çözýärin

Öz çaklamalarymyň näderejede dogrydygyny aýdyň.
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION