JavaRush /Java Blog /Random-TK /Bellemek we başlangyç
articles
Dereje

Bellemek we başlangyç

Toparda çap edildi
Üýtgeýji yglan edilenden soň, kesgitleme operatorynyň kömegi bilen aç-açan başlamaly, sebäbi baha berilmedik üýtgeýjini ulanyp bolmaýar.
Bellemek we başlangyç - 1
Öň yglan edilen üýtgeýjini belli bir baha bellemek üçin onuň adyny çep tarapda görkezmeli, deň belgi ( =) goýmaly we sagda zerur bahany kesgitleýän Java-da käbir aňlatma ýazmaly. Mysal üçin:
int daysInMay; // объявление целочисленной переменной
daysInMay = 31; // оператор присваивания значения этой переменной
Ine, simwoliki üýtgeýjä baha bellemegiň mysaly:
char noChar;
noChar = 'N';
Java dili üýtgeýän deklarasiýa we başlangyçlary şol bir setirde birleşdirmek üçin amatly ukybyna eýe.
int daysInMay = 31; // Пример объявления и инициализации переменной в одной строке
Şeýle hem Java-da üýtgeýän deklarasiýa koduň islendik ýerinde ýerleşdirilip bilner, mysal üçin aşakdaky kod işleýär:
int daysInJune = 30;
System.out.println(daysInJune);
int daysInMay = 31;
Bir çäkde şol bir at bilen iki üýtgeýjini yglan etmegiň mümkin däldigi düşnüklidir. C we C ++ dilleri üýtgeýjiniň deklarasiýasynda we kesgitlemesinde tapawutlanýar. Ine üýtgeýän kesgitlemäniň mysaly:
int i = 100;

А вот пример ее объявления:extern int i;
Java-da üýtgeýän beýannamalar we kesgitlemeler birmeňzeş. Çeşmä baglanyşyk: Bellemek we başlangyç
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION