JavaRush /Java Blog /Random-TK /Servlet, Bahar MVC we Bahar aýakgabynyň arasyndaky tapawu...
Bakytzhan
Dereje
Алматы

Servlet, Bahar MVC we Bahar aýakgabynyň arasyndaky tapawut

Toparda çap edildi
Java-da web programmalaryny ýazyp başlamak isleýärsiňizmi? Birinji ýol, çarçuwany (gaýtalanýan kodlary azaltmak üçin kitaphanalaryň, arhitekturalaryň, dizaýn nagyşlarynyň toplumy) ulanmaga başlamakdyr we Java-da meşhur web çarçuwalarynyň biri “Bahar Boot” -yň kapotynyň aşagynda işleýän Bahar MVC. Näme üçin Bahar aýakgaby gerek? Ilki bilen Bahar pelsepesine düşünmeli. Bahar ekosistemasynyň çäginde köp kitaphanalar bar, ýöne olaryň hemmesi taslamalarda zerur däl. Birek-birege päsgel bermezden çeýe baglanyşyk üçin döredildi. Timeöne wagtyň geçmegi bilen, bir taslamada kitaphanalar we kodlar köp bolsa, olary düzmek ownuk bir meselä öwrülýär. Bilelikde gowy işleýän taýýar şablony alasym gelýär. Bu ýerde “Spring Boot” köp sanly kod ýa-da konfigurasiýa arkaly köp Bahar kitaphanalaryny aňsat we ýönekeý ýelmemek mümkinçiligini berýär. Baharyň MVC kapotynyň aşagynda bolsa Servlet API ýerleşýär. Elbetde, diňe Servlet API ulanyp, web programmasy ýazyp bilersiňiz, ýöne koduň mukdary, esasanam gaýtalanýan kod, gaty köp bolar. Başga bir dörediji, spagetti ifs toplumyndan bu koda düşünip bilmez. Tapawutlaryna doly düşünmek üçin aşakdaky gysga wideo görmegi maslahat berýärin .
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION