JavaRush /Java Blog /Random-TK /“Spring Boot” we “JWT” -de nädip ygtyýarnama bermeli
Bakytzhan
Dereje
Алматы

“Spring Boot” we “JWT” -de nädip ygtyýarnama bermeli

Toparda çap edildi
RESTful API (we kim ýok) döredýän bolsaňyz, ulanyja ygtyýar bermek üçin bellikleri ulanmaly. Elbetde, ulanyjynyň parolyny müşderide şifrläp we her gezek serwere, goralýan çeşmeleriň hersine geçirip bilersiňiz, emma traffigiňiziň diňlenmeginiň we şifrlemek algoritminiň döwülmeginiň ähtimallygy ýokary. Her REST API çeşmesine ygtyýar bermek aňsat däl. Göni manyda iki sany API bar bolsa we tutuş ulgamy ýokarlandyrmak islemeýän bolsaňyz, ulanylyp bilner. Elbetde, başga biriniň amortizasiýa serwerini ulanyp bilersiňiz, mysal üçin Google ýa-da Okta - Hyzmat hökmünde Awtorizasiýany üpjün edýär. Keya-da Keycloak-ny galdyryň. Springa-da “Spring Boot” -a aňsat we ýönekeý birigýän Bahar Howpsuzlygyny ulanyp bilersiňiz. Thisöne munuň üçin “SPring” programmasynyň ýaşaýyş sikline we Talap Filtriniň işleýşine düşünmeli. Bu mowzuk sizi gyzyklandyrýan bolsa we bu mowzuga has içgin göz aýlamak isleýärsiňiz, ýagny REST API-de rollary (RBAC - Rol esasly hereketlere gözegçilik) bölmek we awtorizasiýa we tassyklamany nädip durmuşa geçirmek we maglumatlary tygşytlamak Maglumatlar bazasynda, diňe “Salam World” sapaklarynyň köpüsinde bolşy ýaly, diňe ýatda ýa-da tekstde däl, men sizi bu zatlary durmuşa geçirjek ýerimde Livecoding sessiýasyna çümmäge çagyrýaryn. Baglanyşyk - https://youtu.be/m5FAo5Oa6ag
Teswirler
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION