1. Оголошення змінних

Повторімо ще раз, як створюються змінні.

Щоб створити змінну, слід написати таку команду: тип ім'я;. Приклади:

Команда Пояснення
String s;
Створюється змінна s типу String.
Така змінна може зберігати текст.
int x;
Створюється змінна x типу int.
Така змінна може зберігати цілі числа.
int a, b, c;
int d;
Створюються змінні a, b, c, d типу int.
Такі змінні можуть зберігати цілі числа.
Важливо!
В одному методі не можна створити дві змінні з однаковими іменами. А в різних методах — можна. Це так само, як поставити однакові коробки в різних приміщеннях.

Є й інші обмеження щодо імен змінних. Хоча змінним можна надавати будь-які імена, однак в цих іменах не можна використовувати пробіли, символи +, - тощо. Найкраще використовувати в іменах змінних лише латинські літери й цифри.

Зауважте, що в мові Java розрізнюються великі й малі літери. тому int a — це не те саме, що Int a.

До речі, в мові Java можна одночасно створювати змінні та присвоювати їм значення. Таким чином можна зекономити час і місце.

Компактний код Довгий код, еквівалентний коду ліворуч
int a = 5;
int a;
a = 5;
int b = 6;
int b;
b = 6;
int c = 7;
int c;
c = 7;
int d = c + 1;
int d;
d = c + 1;
String s = "I'm Amigo";
String s;
s = "I'm Amigo";

Так значно коротше й зрозуміліше.

Тепер, коли ми вже розібралися зі створенням змінних, саме час познайомитися з двома типами змінних, які в програмах на Java використовуються найчастіше. Це типи int (цілі числа) та String (текст/рядки).


2. Тип int

У змінних типу int можна зберігати цілі числа. Крім того, з даними типу int можна виконувати різноманітні дії: додавання, віднімання, множення, ділення тощо. Приклади:

Код Пояснення
int x = 1;
int y = x*2;
int z = 5*y*y + 2*y + 3;
x дорівнюватиме 1
y дорівнюватиме 2
z дорівнюватиме 20+4+3, тобто 27
int a = 5;
int b = 1;
int c = (a-b) * (a+b);
a дорівнюватиме 5
b дорівнюватиме 1
c дорівнюватиме 4*6, тобто 24
int a = 64;
int b = a/8;
int c = b/4;
int d = c*3;
a дорівнюватиме 64
b дорівнюватиме 8
c дорівнюватиме 2
d дорівнюватиме 6

3. Тип String

У змінних типу String можна зберігати текстові рядки.

У мові Java текстові рядки створюють у такий спосіб: пишемо текст рядка і беремо його в подвійні лапки. Приклади:

Код Пояснення
String s = "Amigo";
s зберігатиме текст Amigo
String s = "123";
s зберігатиме текст 123
String s = "Bond 007";
s зберігатиме текст Bond 007

Не так вже й складно, хіба ні? А коли так, ось вам іще одна цікавинка.

У мові Java рядки можна «склеювати» за допомогою знаку +. Приклади:

Код Пояснення
String s = "Amigo" + " the best";
s зберігатиме Amigo the best
String s = "";
s зберігатиме пустий рядок, тобто рядок, де немає жодного символу.
int x = 333;
String s = "Amigo" + x;
s зберігатиме Amigo333

Зверніть увагу на останній приклад: ми склали рядок з числом. Тут теж усе просто: число буде перетворено на рядок, а потім буде склеєно два рядки. У разі складання рядків із числами завжди отримуємо рядок.


4. Виведення змінної на екран

Тут начебто все елементарно. То, може, ви одразу здогадаєтеся, якою командою можна вивести змінну на екран?

Насправді все дуже просто. Для того щоб щось вивести на екран, використовується команда System.out.println(), куди як параметр передається те, що потрібно вивести.

Код Виведення на екран
System.out.println("Amigo");
Amigo
System.out.println("Ami" + "go");
Amigo
String s = "Amigo";
System.out.println(s);
Amigo
String s = "Am";
System.out.println(s + "igo");
Amigo

Сподіваємось, що тепер стало ясніше. А зараз ми перевіримо, чи ви все зрозуміли правильно. Практика — критерій істини: тільки на практиці можна перевірити, чи добре ви у всьому розібралися.