1. Тип int

Для того щоб зберігати в змінних цілі числа, слід використовувати тип int.

int — це скорочення від англійського Integer (цілий), тому відразу видно, що цей тип призначений для зберігання цілих чисел.

У змінних типу int можна зберігати цілі числа в діапазоні від -2 мільярди до +2 мільярди. А точніше, від -2 147 483 648 до 2 147 483 647.

Цікавий факт

Такі некруглі значення пов'язані з особливостями будови пам'яті комп'ютера.

У Java змінні типу int займають 4 байти пам'яті. Кожен байт пам'яті містить 8 бітів. Кожен біт може приймати лише одне з двох значень: 0 або 1. Змінна типу int містить 32 біти і може приймати 4 294 967 296 значень.

Одну половину цього діапазону виділено від'ємним числам, а другу — додатним. От якраз і вийшло від -2 147 483 648 до 2 147 483 647.


2. Створення змінної типу int

Тип int призначений для зберігання цілих чисел. Для того щоб створити в програмі змінну, здатну зберігати цілі числа, слід скористатися командою такого формату:

int ім'я;
Оголошення змінної типу int

де ім'я — це ім'я змінної. Приклади:

Команда Опис
int x;
Створюється цілочислова змінна x
int count; 
Створюється цілочислова змінна count
int currentYear;
Створюється цілочислова змінна currentYear

Регістр літер має значення: команди int color і int Color оголошують дві різні змінні.

А такі команди, як Int Color і INT COLOR, компілятор взагалі не розпізнає та повідомить про помилку. int — це спеціальне слово, яке визначає цілочисловий тип даних, і його слід писати тільки малими літерами.


3. Короткий формат команди створення змінних

Коли в якомусь місці програми потрібно створити багато змінних одного типу, варто скористатися скороченим форматом запису:

int ім'я1, ім'я2, ім'я3;
Скорочений формат команди для створення кількох змінних одного типу

Приклади:

Команда Ті самі команди в короткому форматі
int x;
int y;
int z;
int x, y, z;
int count;
int totalCount;
int count, totalCount;
int day;
int month;
int year;
int day, month, year;

4. Присвоювання значень

Для запису значення в змінну типу int використовується така команда:

ім'я = значення;
Присвоювання значення змінній

де значення — будь-який цілочисловий вираз. Приклади:

Команда Примітка
int a;
a = 5;
int b;
b = 2*1000*1000*1000;
int c;
c = -10000000;
int d;
d = 3000000000;
не скомпілюється, оскільки 3 000 000 000 перевищує максимальне допустиме значення типу int 2 147 483 647

5. Скорочений формат команди для створення та ініціалізації змінної

Операції створення (оголошення) змінної та присвоєння їй значення можна об'єднати в одну команду. Зазвичай використовують саме такий спосіб, оскільки змінну оголошують тоді, коли виникає потреба зберегти певне значення.

Ця команда має такий вигляд:

int ім'я = значення;
Скорочений формат команди для створення та ініціалізації змінної

Приклади:

Команда Примітка
int a = 5
int b = 2*1000*1000*1000;
У змінній зберігатиметься значення «2 мільярди»
int c = -10000000;
У змінній зберігатиметься значення «мінус 10 мільйонів»
int d = 3000000000
не скомпілюється, оскільки 3 000 000 000 перевищує максимальне допустиме значення типу int: 2 147 483 647

Також можна оголосити кілька змінних в одному рядку. Тоді команда матиме такий вигляд:

int ім'я1 = значення1, ім'я2 = значення2, ім'я3 = значення3;
Скорочений формат команди для створення та ініціалізації кількох змінних

Приклади:

Команда Примітка
int a = 5, b = 10, c = a + b;
a дорівнює 5, b дорівнює 10, c дорівнює 15