1. Обчислення цілочислових виразів

Праворуч від оператора присвоювання (знаку рівності) може бути будь-який вираз — комбінація чисел, змінних і знаків +, -, *, /.

Крім того, можна використовувати дужки ( ). У мові Java, так само як і в математиці, спочатку обчислюються вирази всередині дужок, а потім — поза ними.

Множення й ділення мають однаковий пріоритет, і він вищий за пріоритет додавання й віднімання.

Приклади:

Команда Примітка
int a = (2 + 2) * 2;
Змінна матиме значення 8
int b = (6 - 3) / (9 - 6);
Змінна матиме значення 1
int c = (-2) * (-3);
Змінна матиме значення 6
int d = 3 / 0;
Під час виконання цієї команди станеться помилка «ділення на нуль», і програма завершиться.

У виразах можна також використовувати змінні.

Команда Примітка
int a = 1;
int b = 2;
int c = a * b + 2;
Змінна a матиме значення 1
Змінна b матиме значення 2
Змінна c матиме значення 4

До того ж та сама змінна може одночасно використовуватися ліворуч і праворуч від оператора присвоювання:

Команда Примітка
int x = 5;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
Змінна x матиме значення 5
Змінна x матиме значення 6
Змінна x матиме значення 7
Змінна x матиме значення 8
Змінна x матиме значення 9
Змінна x матиме значення 10

Річ у тім, що в мові Java символ = — це не знак рівності, а команда, яка записує у змінну ліворуч від знаку = результат обчислення значення виразу праворуч від знаку =.


2. Ділення цілих чисел

У Java в результаті ділення цілого числа на ціле число завжди отримуємо ціле число, а остача від ділення відкидається. Можна сказати, що в результаті ділення завжди завжди відкидається дробова частина числа.

Приклади:

Команда Результат ділення Примітка
int a = 5 / 2;
2,5 Змінна a матиме значення 2
int b = 20 / 3;
6.6667 Змінна b матиме значення 6
int c = -6 / 5;
-1,2 Змінна с матиме значення -1
int d = 1 / 2;
0,5 Змінна d матиме значення 0


3. Остача від ділення цілих чисел

Крім операторів множення й ділення, для цілих чисел у Java є ще й оператор «остача від ділення». Цей оператор має вигляд % — знак відсотка. Це саме остача від ділення цілого числа на ціле, а не дробова частина.

Приклади:

Команда Результат ділення Примітка
int a = 5 % 2;
2 і 1 в остачі Змінна а матиме значення 1
int b = 20 % 4;
5 і 0 в остачі Змінна b матиме значення 0
int c = 9 % 5;
1 і 4 в остачі Змінна с матиме значення 4
int d = 1 % 2;
0 і 1 в остачі Змінна d матиме значення 1

Це дуже корисний оператор, який використовується досить часто. Наприклад, щоб дізнатися, чи є число парним, достатньо поділити його на 2 та порівняти остачу від ділення з нулем. Якщо остача від ділення дорівнює нулю, то число є парним, якщо остача дорівнює одиниці — непарним.

Ця перевірка має такий вигляд:

(a % 2) == 0

де, як ви вже здогадалися, a % 2 — це команда отримання остачі від ділення на 2 (тобто 0 чи 1), а знак == використовується для порівняння з нулем.4. Інкремент і декремент

У програмуванні доволі часто потрібно збільшувати або зменшувати змінну на одиницю. Для цих дій в Java є спеціальні команди.

Оператор інкремент (збільшення на 1) має такий вигляд:

a++;
Збільшення на 1

Ця команда виконує таку саму дію, що й команда a = a + 1; — збільшує змінну a на число 1.

Оператор декремент (зменшення на 1) має такий вигляд:

a--;
Зменшення на 1

Ця команда виконує таку саму дію, що й команда a = a - 1; — зменшує змінну a на число 1.

Приклади

Команда Примітка
int x = 5;
x++;
x++;
x++;
x++;
x++;
Змінна x матиме значення 5
Змінна x матиме значення 6
Змінна x матиме значення 7
Змінна x матиме значення 8
Змінна x матиме значення 9
Змінна x матиме значення 10
int x = 5;
x--;
x--;
x--;
x--;
x--;
x--;
Змінна x матиме значення 5
Змінна x матиме значення 4
Змінна x матиме значення 3
Змінна x матиме значення 2
Змінна x матиме значення 1
Змінна x матиме значення 0
Змінна x матиме значення -1